Den siste uka er det innført inngripende tiltak. Debatten har blusset kraftig opp om hvilken rolle det spiller at mange fremdeles ikke er vaksinert, at bedrifter igjen må stenge ned, og at mange underlegges strenge restriksjoner.

Støre ble onsdag utfordret på om de uvaksinertes rettigheter dermed teller mer enn samfunnet for øvrig.

– Jeg ønsker ikke å lage den motsetningen, svarte Støre, og avviste problemstillingen fra TV 2 på den oppsummerende pressekonferansen i statsministerboligen.

– Handler om mer enn innlagte

Rundt 100.000 personer over 45 år er uvaksinert, uten at det er noen medisinsk grunn til det. Regjeringen har oppgitt at en av de viktigste grunnene til å innføre tiltak er å bremse smitten av hensyn til kapasiteten på sykehusene. Men Støre påpekte at flere avveininger ligger bak beslutningen.

– Det er ikke innleggelsestallene alene som styrer politikken. Tiltak blir også iverksatt for å hindre at smittespredningen blir for stor, både for vaksinerte og uvaksinerte i samfunnet, sa han.

Les også

Intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus: Over halvparten av koronapasientene er ikke vaksinert

Frivillig linje

Støre gjorde det helt klart at vaksinetvang er utelukket.

– Vi har en høy vaksineandel. Vi ligger blant de høyeste i Europa, i verden. Jeg vil legge stor vekt på linjen om at frivillighet og tilgjengelighet opprettholdes og videreføres, sa han.

Støre var også inne på at det er mulig å ta i bruk koronapass i Norge, på samme måte som en rekke andre europeiske land har gjort. Det vil i så fall kreve en lovendring.

I mellomtiden anmodet han med all tydelighet om at alle bør la seg vaksinere, og at det er viktig med både første, andre og tredje dose.

– Oppfordringen er like sterk som den alltid har vært, sa han.

Må jobbe mer med informasjon

Selv om anmodningen ble gjentatt, minnet han også om at det er noen mennesker som ikke har muligheten til å ta vaksine av medisinske årsaker.

Men andre kan ha ideologiske grunner eller har bakgrunn fra andre land der folk ofte forholder seg på en annen måte til råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Støre mener svaret framover må være mer aktivt informasjonsarbeid fra kommunene, samt samarbeid i lokalsamfunn med for eksempel religiøse ledere.

– Det å jobbe videre langs det sporet tror jeg er viktig for å fange opp dem som ikke har vaksinert seg, sa han.