Ryktene vil ha det til at han overbeviste et helt kull med 16- og 17-åringer om å bli møbelprodusenter da han i august deltok på åpningen av Vika videregående skole.

– Jeg snakket vel egentlig mest om at det går an å redde verden litt uansett hva man lager, men hyggelig at de likte det, da, smiler Jan Christian Vestre (Ap).

Talen i Vika tilhører hans forrige liv. I midten av oktober ble møbelarving Jan Christian Vestre utnevnt til ny næringsminister. Dermed ble karrieren som leder i familiebedriften Vestre satt på vent.

Den pausen er han godt i gang med å fylle: Allerede snakker han i turbofart om virkemiddelapparatet, verdiskaping og det grønne skiftet, og før jul skal han møte hundre bedrifter rundt om i landet.

– Distriktene hevder ofte at det er der verdiene skapes. Hva tenker du om Oslos rolle?

– Verdiene skapes over hele landet. Når vi sier at vi skal ta hele landet i bruk, så gjelder dette også storbyene, sier Vestre.

– En motor for omstillingen

Samtidig mener næringsministeren at Oslo har noen spesielle egenskaper i kraft av å være hovedstad.

– Oslo er en motor i omstillingen. Byen har sterke miljøer innen forskning, finans, teknologi og tjenester, og mange store industrilokomotiver har hovedkontorene sine her.

Vestre har liten til overs for den klassiske by-land-konflikten. Oslo er like avhengig av at resten av landet lykkes, som omvendt, er næringsministerens mantra.

Selv har han røtter fra Oslo og fra Vestlandet. Det første halvannet året bodde han i Haugesund, før familien flyttet til hovedstaden. Fra oppveksten på Nordberg/Tåsen og senere Sandaker, hvor han bor nå, har han sett byen forandre seg.

– Det har skjedd enormt mye de siste ti til femten årene. Før var det Stockholm og København som gjaldt. Nå tror jeg store globale konserner like gjerne vurderer å legge europakontoret sitt i Oslo som i London.

– Hvorfor vil de velge Oslo, tror du?

– Det handler mye om at det er bra å bo her. Oslo er blitt en kulturhovedstad. Man lever gode liv her. Oslo er å regne med som en europeisk storby.

Ingen Oslo-tiltak

– Oslo er en veldig delt by rent økonomisk. Hva kan du gjøre for å utjevne dette, og sørge for at flere på østkanten er mer involvert i næringslivet gjennom eierskap av bedrifter?

– Det er begrenset hva vi kan gjøre gjennom næringspolitikken. Målet mitt er at bedriftene skal skape mer verdier totalt sett slik at vi får mer å omfordele. Da må vi ha et mer rettferdig skattesystem, og da kan vi sette inn mer velferdstiltak og sosiale tiltak der det trengs. Vi kan gjøre det enklere å skape sin egen arbeidsplass, og på den måten bidra til mer maktspredning, sier Vestre.

Næringsministeren er en varm tilhenger av formuesskatten, og mener den må økes for at ressursene skal kunne fordeles mer rettferdig. At lakselord Gustav Witzøe har truet med å flytte ut av landet mener Vestre er unorsk oppførsel.

– Jeg tenker at de som har råd til det bør betale sin formuesskatt med glede. Det fantastiske industrieventyr Witzøe har skapt, sammen med de ansatte, klarer å betale den skatten veldig godt. Verdiene er skap i en velferdsstat hvor det er lagt til rette for at gründere kan lykkes, sier Vestre.

En ting som derimot er veldig norsk, er janteloven.

– Her har nok Oslo litt å gå på sammenlignet med de andre storbyene i verden. Norske bedrifter er best i verden på en del områder, og det må vi tørre å si, sier Vestre, som tror Oslo kan bli en drivkraft internasjonalt innen sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi handler om å redusere avfall og gjenbruke ressurser.

– Du tenker stort?

– Jeg tenker globalt, altså. Hele Norge skal være stolte av Oslo.