Ahus innfører ekstra tiltak for å håndtere den store pågangen av pasienter med luftveislidelser.

I en nyhetsoppdatering på sykehusets egne nettsider går det fram at Ahus allerede nå er i ferd med å innføre ekstra tiltak for å håndtere et økende antall pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Vanligvis settes ikke slike tiltak inn før lenger ut på vinteren.

Det er stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner og i tillegg har sykehuset hver dag fra 10 til 20 pasienter med covid-19 innlagt.

– Den tidlige og store pågangen av pasienter har gitt en utfordrende situasjon, spesielt i akuttmottaket og barnemottaket på Nordbyhagen. Vi setter derfor allerede nå inn tiltak som er forberedt for vintersesongen, samt tiltak som kan styrke arbeidet i akuttmottaket og lette overføringen av pasienter til sengepostene, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

Det er innført økt bemanning på akuttmottaket, på enkelte sengeposter og på laboratoriet på grunn av pasienter med covid-19. Samtidig er antallet ansatte på jobb økt for å ta hånd det økende antallet samtidige pasienter.

(©NTB)