2. juli fikk tusenvis av elever i Oslo svar på et spørsmål mange venter på – inntaket til videregående skole.

Førsteinntaket er nå gjennomført, og fellesinntaket til de videregående skolene i Oslo omfatter i år 18.987.

Til de nesten 19.000 plassene er det 18.778 søkere fra Oslo. Av disse er 18.350 ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring. Antall søkere fra andre fylker til landsdekkende tilbud – Vg1, Vg2 og Vg3 ballett – er i år 50, opplyser Oslo kommune.

7.000 søkere til Vg1

I første inntaksrunde er 18.510 elever tildelt elevplass. Det er i år 236 søkere fra Oslo som ennå ikke har fått tildelt skoleplass, og som tilhører gruppen ungdom med rett til videregående opplæring, mot 393 i fjor. Tallet omfatter både Vg1, Vg2 og Vg3. Kommunen opplyser at alle ungdommer med opplæringsrett vil få et tilbud før skolestart.

Andre inntaksrunde skal etter planen være klar cirka 9. august.

Totalt er det 6.920 søkere fra Oslo til videregående trinn 1, Vg1, i år. Det er 85 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

I år er det totalt 5.072 elever som har søkt seg til studieforberedende utdanningsprogram – 134 flere enn i fjor. Nesten halvparten av disse, 3.291 har søkt seg til studiespesialisering.

Idrettsfag har i år hatt en nedgang på 88 søkere sammenlignet med fjoråret, men studiespesialiserende med toppidrett har 46 flere søkere enn året før.

Store forskjeller mellom skolene

Den siste tiden har det vært mye debatt rundt inntak i videregående skole etter at regjeringen innførte fritt skolevalg i hele landet.

En oversikt fra Oslo kommune viser at den gjennomsnittlige inntakspoengsummen for ordinært inntatte søkere per første inntaksrunde varierer blant byens skoler.

På studiespesialiserende var det for eksempel den gjennomsnittlige inntakssummen til elevene som kom inn på Elvebakken videregående skole 55,8. Det innebærer at de som har kommet inn her har en gjennomsnittskarakter på godt over 5.

Den nedre poenggrensen for å komme inn på skolen var i år 52,7.

Bjørnholt, Stovner og Hersleb videregående skoler ligger i motsatt ende av skalaen. Her var gjennomsnittssummen blant elevene som kom inn på studiespesialiserende henholdsvis 32,2, 34,3 og 33,7 poeng, mens det ikke var noen nedre grense. Alle som søkte på disse skolene kom inn.

  • Se gjennomsnitt og nedre poenggrense for studiespesialiserende ved alle skolene nederst i saken!

Høye krav på flere linjer

Foruten Elvebakken skole er det to andre skoler der elevene i år måtte ha en poengsum på over 50 for å komme inn: Edvard Munch videregående skole (50,0) og Nydalen videregående skole (51,7).

I tillegg måtte elevene ha minst 50 poeng for å komme inn på Kunst, design og arkitektur ved Elvebakken og minst 51,3 poeng på Edvard Munch.

Ved andre linjer på andre skoler var gjennomsnittssummen blant elevene som kom inn godt over 50. Dette gjelder blant annet på idrettslinja på Lambertseter videregående skole (50,3), studiespesialisering med IB på Blindern videregående skole (54,3), toppidrett på Nydalen videregående skole (55,6) og medier og kommunikasjon på Elvebakken (51,2).

Færre søkere til helse og omsorg – flere til elektro

På VG1 er det helse- og oppvekstfag som er blant fagene som har hatt størst frafall i antall søkere i år, i tillegg til idrettsfag. 499 søkte seg til denne linjen i fjor, mens i år er tallet 418, en nedgang på 81 søkere. Vg1 helse- og oppvekstfag tilbys etter fire spesielle opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 helse- og oppvekstfag. Samlet sett har utdanningsprogrammet nå 527 søkere, mot 625 i fjor.

Studiespesialisering med business hadde også stor nedgang, -67 søkere, fra 102 søkere i fjor til 35 i år.

Vg1 elektrofag er plant linjene som har størst økning i antall søkere. Elektrofag tilbys etter to spesielle opplæringsmodeller, i tillegg til vanlig Vg1 elektrofag. Samlet sett har utdanningsprogrammet 454 søkere. Dette er 76 flere enn i fjor.

Færrest søkere har Studiespesialisering med future science (tre søkere i fjor og ingen i år) og Håndverk, design og produktutvikling med trearbeid, 3-årig studiekompetanse (11 søkere i fjor og tre i år).

Snitt for å komme inn på studiespesialiserende

Poengsummene du som elev måtte ha for å komme inn på studiespesialiserende ved de forskjellige videregående skolene i Oslo ved førsteinntak 2. juli 2021.

Skole - vgsNedre poenggrense for inntak*Gjennomsnittlig inntakspoengsum*
Blindern45,348,6
Edvard Munch50,053,4
Elvebakken52,755,8
Fyrstikkalleen45,249,1
Foss48,052,6
Hartvig Nissen42,046,1
Hellerud36,141,1
Hersleb**33,7
Holtet

Kongshavn40,044,1
Kuben44,747,6
Lambertseter45,049,5
Bjerke42,046,2
Nydalen51,754,6
Oslo Handelsgymnasium40,745,7
Oslo Katedralskole48,753,3
Etterstad

Persbråten36,740,2
Stovner**34,3
Bjørnholt**32,2
Ullern49,053,5
Ulsrud**30,8
Valle Hovin46,049,8
Vika42,746,7

* Gjennomsnittlig inntakspoengsum forteller noe om skolens elevgrunnlag , mens nedre poenggrense for inntak forteller hvilken poengsum søkeren måtte ha for å komme inn. Gjennomsnittlig inntakspoengsum er per definisjon alltid høyere enn nedre poenggrense for inntak. (Nedre poenggrense for inntak er lik poengsummen til den sist inntatte søkeren og viser ikke karaktergjennomsnittet blant elevene.)

** Alle/de aller fleste som hadde søkt på skolen kom inn.

Kilde: Oslo kommune