Det sier Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret til Avisa Oslo.

– Vi opplever dessverre at mange politikere, sykehusene og helseforetak ikke innser alvoret og omfanget av hvor alvorlig situasjonen, fortsetter hun.

Det er Barselopprøret som sammen med Femihelse og Bunadsgeriljaen står bak demonstrasjonen på Eidsvolls plass onsdag klokka 17.00.

– Nå er det nok nedprioritering og nedskjæring i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Altfor mange har negative opplevelser knyttet til denne kritiske tiden i livet. En tid hvor man trenger å føle seg trygg, sett og hørt, skriver de i en pressemelding.

Dette er kravene

Sammen med bruker- og fagorganisasjoner har de gått sammen for å utarbeide sju felles krav, som skal overrekkes helseministeren Ingvild Kjerkol på stedet:

1. Nok penger, nok folk og nok plass

2. Lov om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

3. Lik rett til et godt tilbud i hele landet

4. Styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse

5. Helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet

6. Kvinnesentret svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

7. Familievennlig tilbud

– Vi får dessverre høre om så altfor mange som opplever det å gå gravid, føde og være i barsel i Norge som noe traumatiserende. Dette er opprivende fordi vi har nok ressurser og kunnskap til å endre dette, men gjør det ikke. Dette er ikke bare kvinnekamp, men noe som har store konsekvenser for fødekvinnen, partner, familie og samfunnet rundt, sier Sigrun Stenseth og Helene Svabø i Femihelse.

– Nedstengning, redusert tilbud og ressursmangel i Oslo

Demonstrasjonen går på fødetilbud over hele landet, men det er også flere problematiske sider ved svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Oslo spesifikt, ifølge initiativtakerne.

– I mange bydeler i Oslo klarer man ikke å tilby kvinner valget om at svangerskapsoppfølgningen skal foregå hos jordmor, som man har krav på. I stedet får mange kvinner beskjed om at de må ta deler av svangerskapsoppfølgningen hos fastlege, sier Leistad Thomassen.

Hun sier også at det bare er 40 prosent av osloboere som får hjemmebesøk fra jordmor, slik man har rett på tre dager etter fødsel.

At ABC-enheten skal sommerstenges, er noe som går ut over mange, forteller Leistad Thomassen:

– Flere har tatt et aktivt valg om å føde på ABC-klinikken, men får ikke gjøre det nå. De uttrykker at dette er veldig vanskelig.

Hun forklarer at man på en vanlig fødeavdeling ikke får det samme tilbudet som på ABC-klinikken, som tilrettelegger for at man kan gjennomføre de siste kontrollene av svangerskapet på klinikken.

– Da blir man litt kjent med dem som jobber der, og med stedet, før man skal føde. På en vanlig fødeavdeling er det sannsynligvis med folk du aldri har møtt før, og et sted man aldri har vært på. Da kan det være vanskelig å føle seg trygg.

Les også

Åpner opp om den dramatiske fødselen: – Det var så nedverdigende

Talspersonen for Barselopprøret påpeker at det er en generell plassmangel på OUS sine fødeavdelinger.

– Mange kvinner må derfor belage seg på å reise hjem tidligere enn de kanskje ønsker etter fødsel, sier Leistad Thommassen.

At ABC-enheten skal legges ned for godt, kaller hun en storstilt nedbygging:

– Det er planlagt at 20 prosent av kvinner da skal sendes hjem før det er gått et døgn etter fødsel. Det er bare en storstilt reduksjon og nedbygging til minimumstjenester, uten kompenserende tiltak.

Avisa Oslo har tidligere skrevet om at byrådet står samlet bak budskapet til helseminister Ingvild Kjerkol, om å stanse nedleggelsen av ABC-enheten.

Til NRK sier helseminister Ingvild Kjerkol at hun vil møte demonstrantene foran Stortinget og motta kravene, men om de får gehør for sine forslag er hun tilbakeholden med.

– Jeg vil vurdere de syv kravene når jeg mottar dem, sier Kjerkol til statskanalen.

Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret forteller at 2000 i skrivende stund har meldt sin interesse for å delta på demonstrasjonen onsdag ettermiddag.