– Vi har politianmeldt en håndfull direkte trusler om vold og drap mot enkelte ledere, inkludert Camilla Stoltenberg (FHIs direktør. red. anm.).

Det opplyser assisterende direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Avisa Oslo.

Både FHI og byrådet i Oslo opplyser at trusler ofte kommer i forbindelse med nye tiltak. For FHIs del rettes de også i forbindelse med vaksinering.

Som følge av truslene har FHI bedt medarbeidere om å følge enkelte forsiktighetsregler. Disse gjelder både når de ansatte er på jobb og når de forlater FHIs lokaler.

– Vi får mange henvendelser fra befolkningen. Både oppmuntringer, sinne, fortvilelse, nokså grove utskjellinger og noen åpenbare trusler mot ansattes liv og helse. De kommer som epost, sms eller telefonhenvendelser, sier assisterende FHI-direktør Strømstad Knudsen generelt om truslene til Avisa Oslo.


Også trusler mot helsebyråden

Også Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyser at han har fått sin del av truende henvendelser.

– Jeg opplever det som at folk er redde og usikre, og for noen kommer dette til uttrykk som dramatiske meldinger. Der er vi mennesker litt forskjellige, men det å ønske helsebyråkrater og helsepolitikere vondt gjør nok ikke situasjonen bedre, sier Steen til Avisa Oslo.

Som helsebyråd er Steen, sammen med partikollega og byrådsleder Raymond Johansen, den fremste frontfiguren for koronahåndteringen i Oslo. De har holdt en rekke pressekonferanser om nye tiltak, og selv om tiltakene er ment for å skjerme folk mot smitte, tror nok Steen at de truende meldingene han mottar er en del av det som følger med jobben.

– Men veldig mye av det – og det er det som er litt av utfordringen i en så åpen verden med sosiale medier – tonen i budskapet er nok spisset, sier Robert Steen.

Ikke vesentlig endret trusselbilde for regjeringen

Avisa Oslo har kontaktet PST, som opplyser at ansatte for FHI og Helsedirektoratet ikke er under deres ansvarsområde. De henviser til det lokale politidistriktet. Oslo politidistrikt har ikke besvart Avisa Oslos henvendelser tirsdag.

Statsministerens kontor viser til at det er PST som håndterer statsministerens sikkerhet.

PST svarer følgende:

– Vi vurderer fortløpende trusselbildet rundt myndighetspersoner, statsministeren og andre ministre, og vi anbefaler å iverksette tiltak vi mener er nødvendig trusselbildet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

PST kommenterer ikke detaljene rundt trusler og sikkerheten til norske myndighetspersoner.

Bernsen sier imidlertid at det generelle trusselbildet ikke har endret seg vesentlig i løpet av pandemien.

- En trussel mot demokratiet

Leder av felles kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, bekrefter at de har mottatt anmeldelser på trusler mot ansatte i FHI.

– Straffeloven gir offentlige tjenestepersoner spesiell beskyttelse, og denne type saker gis prioritet, sier Brekke til Avisa Oslo.

– På generelt grunnlag er trusler mot folkevalgte og myndighetspersoner en trussel mot demokratiet.

– Høy prioritet

Brekke sier at politiet ser alvorlig på truslene, og at de har høy prioritet på slike saker.

– Politiet gjør generelt en innsats for å forebygge hatefulle ytringer og trusler mot lokalpolitikere.

Han legger til:

– Politiet kommenterer for øvrig ikke detaljer rundt trusler mot enkeltpersoner eller sikkerhetstiltak.