Bøhler var toppkandidat for Oslo Sp da han la fram sitt ultimatum:

– En regjering der Sp er med, må slå fast at vi skal beholde Ullevål sykehus og bygge det skrittvis ut.

Uttalelsen fra Jan Bøhler ble gitt den 10. september, bare tre dager før valget, til Dagbladet, med følgende tittel: «Stiller ultimatum om Ullevål sykehus».

Bøhler mente å ha Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i ryggen i sitt tydelige krav, og omtalte også Ullevål-saken som årsak nummer én til at han med dunder og brak meldte seg ut av Arbeiderpartiet til fordel for Sp høsten 2020.

Dette sier Jan Bøhler til Avisa Oslo etter å ha lest den nye regjeringsplattformen:

– Det er svært skuffende at Ap har fått presset gjennom sitt syn på sykehusplanene i Oslo. Det var vår viktigste sak i valgkampen her i byen å bevare Ullevål sykehus. Derfor vil jeg engasjere meg enda mer for å redde Ullevål framover – og jeg vil ikke ha noen rolle i regjeringssystemet.

– Jeg er sikker på at vi har rett i at det gir bedre ressursbruk og bedre helsetjenester å satse på Ullevål sykehus, og jeg håper og tror at den nye regjeringen etter hvert vil måtte snu i denne saken, fortsetter Bøhler.

Skuffet over regjeringen

Avisa Oslo har stilt Bøhler følgende oppfølgingsspørsmål:

– Hva tenker du om hvordan saken endte opp – med tanke på at du stilte et ultimatum til Dagbladet tre dager før valget?

– I hvilken grad synes du Ullevål-saken var prioritert høyt nok fra Sps side i forhandlingene med Ap?

– Du har tidligere sagt at Ullevål-saken var årsak nummer én til utmeldelse fra Ap. Er det aktuelt med utmeldelse fra Sp?

– Jeg er skuffet og overrasket over at de på denne måten går imot både Sp og Ap lokalt, og jeg føler meg like sterkt forpliktet av valgkampløftene som tidligere. Jeg vil engasjere meg alt jeg kan for å redde Ullevål og få regjeringen til å snu. Hvis den ikke gjør det i tide, vil den komme dårlig ut i forhold til store deler av Oslos befolkning, svarer Bøhler.

På nytt spørsmål om han vurderer å melde seg ut av partiet, svarer Bøhler torsdag at det ikke er et tema.

– Oslo Senterparti er helt enige med meg i å fortsette kampen for å redde Ullevål sykehus og få regjeringen til å snu.

Årsak nummer én til utmeldelse

Oslo Sp og Bøhlers krystallklare budskap hang i valgkampen også på busser og inne på T-banestasjoner over hele byen under valgkampen.

I tillegg var punktet nummer én over fylkeslagets 10 grunner for at Oslo-folk skulle stemme Sp.

– Det er årsak nummer én til at jeg meldte meg ut av Arbeiderpartiet. Jeg stemte mot min partigruppe flere ganger, og kunne ikke fortsette med det. Sp har et 100 prosent klart standpunkt, sa også Bøhler til Dagbladet.

«Vi skal redde Ullevål sykehus! Senterpartiet nekter å delta i en regjering som legger ned Ullevål sykehus», skrev Oslo Sp i en påfølgende Facebook-post der de delte Dagbladet-saken.

Gikk mot eget løfte

En drøy måned senere har en regjering Sp er en del av gått inn for Helse Sørøsts planer om å nedlegge Ullevål sykehus og i stedet gå videre med nytt sykehus på Gaustad. Også Stortinget har vedtatt denne modellen.

«Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer, heter det konkret i plattformen.

– Jeg er veldig skuffet over at Ap vant i forhandlingene om Ullevål, skrev Oslo Sps leder Bjørg Sandkjær tidligere i dag i en SMS til Avisa Oslo.

Hun har tidligere slått alarm om at det kan bli manglende sykehuskapasitet i Oslo. Hun betegner regjeringsplattformens stadfestelse av at nye sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet som et gjennomslag.

Det samme gjelder at Nye Aker sykehus snarest mulig blir lokalsykehus for Groruddalens befolkning.

– Så har vi vært tydelige på at vi mener den beste løsningen for dette hadde vært å bevare Ullevål sykehus. Det har vi ikke fått gjennomslag for, men vi har fått slått fast i klartekst at hele Groruddalen skal få Aker sykehus som lokalsykehus så raskt som mulig. Dermed skal vi så fort som mulig få slutt på usikkerheten mange i Groruddalen har kjent på, skriver Sandkjær i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Mener regjeringen gir tryggere by

Sandkjær mener Hurdalsplattformen gir både Oslo og Norge en ny og bedre retning.

– Oslo Senterparti gikk til valg på å gjøre Oslo til en by med mindre forskjeller og mindre kriminalitet, og ser tydelige gjennomslag, skriver Oslo Sp-lederen, som blant annet er fornøyd med styrkede områdesatsinger i Oslo, exitprogram for kriminelle, skroting av de borgerliges drosjereform og gratis tannhelsebehandling for de mellom 19 og 21 år.

− Exit-program, ungdomsenheter i fengslene og dedikert innsats mot gjengene er viktige gjennomslag for Oslo Senterparti. Vi har dessverre sett en rekke hendelser før og etter valget som har understreket behovet for å gjøre Oslo til en tryggere by. Derfor er det viktig og gledelig for Oslo at vi nå får på plass en ny regjering som tar tak i disse sakene, skriver Bjørg Sandkjær.

Avisa Oslo har tidligere omtalt krass kritikk fra Venstre og Frp.

Begge partiene mener at Sp har sviktet sine egne velgere i saken, og Venstre-politiker Hallstein Bjercke mener at den profilerte Bøhler har hatt like lite innflytelse i Sp som han hadde i Ap.

– Senterpartiet har sviktet på deres viktigste valgløfte for Oslo, allerede før de har gått på. Vi i bystyret får ingen drahjelp fra staten, sa Bjercke til Avisa Oslo.