Boligprisene i Oslo steg med 4,7 prosent i januar, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent.

Oslo hadde likevel den svakeste utviklingen i tolv måneders veksten med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Ålesund med omegn på 5,4 prosent.

Rekordsterk prisvekst

Nasjonalt steg prisene med 4,8 prosent i januar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent.

– Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet. Det var få boliger på markedet ved inngangen til året og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

Lavere tilbud

I januar ble det solgt 1228 boliger i Oslo, noe som er 15,00 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021 .

I januar ble det lagt ut 1383 boliger for salg i Oslo, noe som er 14,05 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Lauridsen mener den nye avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, har skapt flaskehalser i boligmarkedet og ført til færre boliger på markedet.

– Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar.

Avisa Oslo oppdaterer saken...