Det er særlig blant de unge at tallet øker, skriver Folkehelseinstituttet om tallene på landsbasis. 

 Tallene for de fleste kjønnssykdommer er imidlertid på om lag samme nivå som i toppåret 2019.

Det ble totalt meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i 202 på landsbasis. Det er den mest utbredte kjønnssykdommen her til lands.

– Oslo har høyeste forekomst og den største økningen i meldte tilfeller av klamydiainfeksjon i forhold til folketallet med 857 per 100.000 innbyggere – mot 625 i 2021, som er en økning på 37 prosent, heter det i rapporten.

Det skriver også at de siste årene, «og også i 2022, har den rapporterte forekomsten av klamydiainfeksjon vært høyest i Oslo, etterfulgt av Troms og Finnmark».

– For 2022 har det imidlertid vært sterkest økning i Oslo, Viken, Vestland og Trøndelag. Dette samsvarer godt med hvor den største økningen i gonore er registrert, heter det i rapporten. 

LES OGSÅ: Nå er det mu­lig å få kla­my­dia­test på dø­ren et­ter et ligg

For gonoré-tallene økte også kraftig i 2022 på. I fjor ble det på landsbasis meldt 1.857 tilfeller av gonoré, mot 555 tilfeller i 2021.

Av de meldte gonoré-tilfellene i 2022 er 48 prosent bosatt i Oslo.

OSLODEBATTEN: "Når vi prater om sikker sex tenker alle kondom. Hvor ble slikkelappen av?"

Når det gjelder syfilis ble det i 2022 meldt om 192 tilfeller på landsbasis, hvor kun åtte av tilfellene var blant kvinner. 

Av antall meldte tilfeller av syfilis var 56 prosent hjemmehørende i Oslo.

Hiv-tallene viser at det ble registrert totalt 245 av denne kjønnssykdommen i Norge. Mange av disse tallene tror FHI kan knyttes til flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Av de 245 tilfellene var 192 smittet før ankomst til Norge.

Rapporten viser at antall påvist smitte av HIv-infeksjon hos menn som har sex med menn (msm) i Oslo er redusert med vel 80 prosent de siste 10 årene.

Les også

Ingen advarte Ieva (39) om smertene: – Vurderte å rive ut spiralen selv