– Jeg vil at Oslo skal bli verdens beste by for alle som går og sykler. Særlig må vi ta vare på barna våre og andre som er spesielt sårbare i trafikken. Vi har ingen barn å miste, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), til Avisa Oslo.

Byrådet foreslår å sette av 142 millioner kroner til trafikksikre og bilfrie områder, med spesielt fokus på ytre by.

Hvilke gater eller områder er ikke avklart ennå, men Bogstadveien kan være en av dem. Det vil startes opp en runde for kartlegging og innspill på hvilke områder det gjelder.

Det vil bli et særlig fokus på ytre by. Det er bydelene som ikke er sentrumsbydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka eller Gamle Oslo.

– Oslo er nå i verdenstoppen i antall fotgjengere, og endelig i ferd med å bli en skikkelig sykkelby. Men det betyr også at vi må øke satsingen på å gjøre byene tryggere, og frigjøre mer plass i byen til fotgjengere, syklister, kollektiv og byliv, sier Stav.

Byråden påpeker at biltrafikken i Oslo har økt etter pandemien.

– Formålet er å lage gode bymiljø med trygge og grønne områder for gående og syklende i alle aldre. I tillegg ser vi på om flere gater kan få lavere fartsgrenser, helt eller delvis stenges for biltrafikk, bli enveiskjørte, fjerne parkeringsplasser eller på andre måter tilrettelegges bedre for gående eller syklende, sier Stav.

Hun trekker frem prøvestengingen av gata Grønland som et godt eksempel på hvordan det kan gjøres.

– Prøvestengningen av gata Grønland i sommer viser at vi kan skape gode bilfrie områder på kort tid, som er populære både hos folk og næringsliv. Det er eksempler på et tiltak vi nå gjerne vil vurdere å etablere flere av, i dialog med bydelene. – Sammen med Oslo-befolkning skal vi skape en triveligere og grønnere by. Steg for steg. Gate for gate. Nabolag for nabolag.

PS! Dette er Byrådets forslag til budsjett for 2023. Det vil bli justert etter at Regjeringen legger fram statsbudsjettet 12. oktober. Budsjettet blir diskutert i bystyrets fagkomiteer. Parallelt vil byrådspartiene forhandle med opposisjonen. Byrådet er forpliktet til å snakke med Rødt først. Det endelige budsjettet vil bli vedtatt av bystyret før jul.