Det informerer kilder til Avisa Oslo tirsdag formiddag.

Avisa Oslo har snakket med tillitsvalgt ved den populære fødeklinikken Kristin Bøhn.

– Vi ble informert i et møte med ansatte ved ABC og ledelsen ved fødeavdelingene. Her fikk vi beskjed om at klinikken nedlegges permanent. Siste arbeidsdag for oss blir fjerde mars i år.

Dette er ABC-enheten

ABC-enheten, eller ABC-klinikken på Ullevål er en jordmorstyrt enhet.

  • Svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted med samme personale.
  • Landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, hvor over halvparten av fødslene skjer i vann.
  • Primært et tilbud til friske gravide.
  • Ca. 1000 gravide søker seg hit hvert år. Enheten tar rundt 500 fødsler.

– Ikke overrasket

I midten av januar, ble det kjent at Oslo universitetssykehus skulle gjøre flere kraftige innstramminger og påla klinikkene ved sykehuset et effektiviseringskrav. Det fikk flere til å frykte for ABC sin fremtid ved OUS.

Ifølge Bøhn, skal de ha blitt fortalt at OUS håper jordmødrene vil fortsette på Ullevål, men at det ikke ble lagt frem noen konkrete planer for hvor de skal jobbe.

– Jeg er ikke overrasket. På mange måter er jeg glad for at ledelsen endelig kan si hva som skjer, sier Bøhn.

Tror flere vil slutte

– Vi ble informert om at det er det økonomiske som er grunnen. Samtidig er det ikke gjort noen økonomiske analyser som viser verken gevinst eller konsekvenser på lang sikt av å stenge ABC. Jeg tror ikke de kommer til å vinne økonomisk å legge ned, i stedett mister de inntekter fra svangerskapsomsorgen, risikerer at flere fødende søker seg vekk fra Ullevål og ikke minst vil flere erfarne jordmødre slutte, sier Bøhn til Avisa Oslo.

Bøhn er selv blant flere jordmødre som har sagt opp den siste tiden, på grunn av uroen knyttet til ABC sin fremtid. Nå tror hun enda flere vil gi seg eller gå til private omsorgstjenester.

– Dette var ventet. Samtidig er det er veldig trist at de stenger et populært og viktig tilbud for kvinner på hele Østlandet. Det er også stikk i strid med hva politikerne sier de ønsker, avslutter Bøhn.

OUS: – Minst negative konsekvenser

Avisa Oslo har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus.

I en mail skriver spesialrådgiver Dag Kristiansenat stengingen av ABC-fødestuene gir færre negative konsekvenser.

– Beslutningen er basert på innholdet i tre risiko- og sårbarhetsanalyser som er foretatt av fagfolk ved Fødeavdelingen. Mandag ble saken drøftet med tillitsvalgte i Kvinneklinikken.

Han legger til at saken skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer. Selv om fødselstallet er fallende, er kompleksiteten i fødepopulasjonen i Norge økende, blant annet ved at flere fødsler må igangsettes, sier Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS.

Videre sier hun at ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende og at dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister de nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og 5 ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet. Målet vårt er at tilbudet om en differensiert fødselsomsorg skal utvikles og styrkes i fødeavdelingene våre ved Ullevål og Rikshospitalet. Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer. Selv om fødselstallet er fallende, er kompleksiteten i fødepopulasjonen i Norge økende, blant annet ved at flere fødsler må igangsettes, sier Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS.