Det opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Fartøyet kommer fra NATO-øvelsen Steadfast Defender, og skal etter mannskapsbyttet videre til Østersjøen for øvelse Baltops sammen med flere norske fartøyer. Årsaken til at det kommer til Oslo er for mannskapsbytte og nødvendige etterforsyninger.

Besøket til Oslo er viktig for Norge og Nato, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

– Økt tilstedeværelse og interesse for nærområdene våre gir allierte styrker bedre kjennskap til operasjoner i norske kyst- og fjordstrøk. Det øver vår evne til å ta imot og samarbeide med allierte, noe som er viktig for den kollektive sikkerheten i Norge og Nato.

USS «Mount Whitney»

USS «Mount Whitney» er ett av to fartøy i «Blue Ridge-klassen» og er et amfibisk kommando- og stabsfartøy. Fartøyet tjener som flaggskip for USA sin sjetteflåte med ansvar for nordområdene, Atlanterhavet, Middelhavet og det vestlige Indiahavet.

Anløpet til Norge ble godkjent av Forsvarsdepartementet etter en juridisk vurdering av covid-19-forskriften.

Stenger av områder

Forsvaret opplyser at Heimevernet (HV02) og Kystvakten (KV «Bergen») sørger for styrkebeskyttelse på vann og på land i forbindelse med besøket.

Publikum som besøker Akershus festning i denne perioden, vil få noe begrenset tilgang til enkelte områder. Dette blir instruert av heimevernssoldater.

Veien langs Søndre Akershuskai/ Vippetangen vil sperres av for trafikk i begge ender. Den blir åpen for gående og avtalt varelevering.

Ikke kontakt med befolkningen

Mannskapsbyttet skjer under et strengt smittevernregime.

Ifølge pressemeldingen skjer frakt til og fra militær flyplass er i lukket og dedikert busstransport og det vil ikke være kontakt mellom mannskaper og norsk befolkning.

Alt amerikansk personell er vaksinert og Forsvarets sanitet vil teste alle som forlater og ankommer fartøyet.

– Vi er glade for å være her i Norge som følge av deltakelsen vår i Steadfast Defender, og i forkant av Baltops, der vi deltar med våre norske kollegaer, sier skipssjef på USS «Mount Whitney», kommandør Dave Pollard.

– USA har en sterk og strategisk allianse med Norge, og besøket bygger videre på Norges evne til å motta allierte forsterkninger, noe som er avgjørende for troverdig avskrekking og transatlantisk sikkerhet, sier skipssjefen.

Ifølge VG var USS Mount Whitney sist i Norge under øvelsen Trident Juncture i 2018.

Les også

– Jeg kan ikke engang få ta livet mitt. Er det noen som i det hele tatt forstår hvor jævlig vondt jeg har det?