– Vi har tirsdag skrevet til Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og bedt om informasjon innen 1. august, opplyser Statsforvalteren.

Videre opplyses det om at tilsynet innebærer en undersøkelse av hvilke helse- og omsorgstjenester den siktede eventuelt har mottatt de siste fem årene, både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Når informasjonen er mottatt og gjennomgått, vil vi ta stilling til om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Ut over dette har vi ingen opplysninger å gi på nåværende tidspunkt, heter det videre.

Politiet har vært åpne om at en av hypotesene de har i etterforskningen av masseskytingen, er at psykiatri har vært inne i bildet.

Det var natt til lørdag 25. juni at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive, på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19. To personer døde I angrepet.