«Dersom et nytt Oslo fengsel som følge av motstand i Oslo kommune ikke lar seg realisere på Bredtveit, tilsier planer utarbeidet i denne OFP-rapporten likevel at Grønlandsalternativet er et godt og reelt alternativ for et nytt Oslo fengsel med inntil 214 plasser.»

Det skrev Statsbygg i en rapport fra 2021 som så på muligheten for en delt løsning for nye Oslo fengsel, der man bruker de eksisterende fengselstomtene på Grønland og Ullernsmo, heller enn å bygge et nytt fengsel.

Planen Statsbygg vurderte i rapporten innebærer rehabilitering av avdeling Botsfengselet og nybygg på tomten der dagens Oslo fengsel ligger, i tillegg til et nybygg innenfor eksisterende perimetersikring på Ullersmo.

Til tross for dette, ble ikke Grønlandsalternativet vurdert da Statsbygg utarbeidet en rapport med tomteforslag til nytt Oslo fengsel tidligere i år. I denne rapporten var det nå forkastede Bredtvet-alternativet og en tomt på Haugenstua de eneste alternativene i Oslo kommune som ble vurdert.

Stilte spørsmål i Stortinget

Med rapporten som bakgrunn stilte Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen følgende spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl:

– Vil statsråden utrede muligheten for etablering av fengselsplasser ved dagens fengselstomt på Grønland?

I det skriftlige spørsmålet stilt på Stortinget viser Johnsen først til den lengre debatten om å etablere Oslo fengsel på Bredtvetskogen. Den saken la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) død etter at både SV, MDG og Høyre uttrykte at de ikke ønsket fengselet der, hvorpå justisministeren uttalte følgende til Oslo:

– Når Oslo kommune ikke ønsker et nytt fengsel på Bredtvet, vil et nytt fengsel etter alt å dømme ikke kunne lokaliseres i Oslo.

Frps stortingspolitiker avslutter sitt spørsmål med å understreke sitt ønske om at Grønland-alternativet utredes i den videre prosessen med å finne tomt til Oslo fengsel. I det påfølgende svaret sier ikke Mehl noe om hvorvidt Grønland-alternativet er realistisk. Men hun avviser heller ikke en utredning.

«Det er nå avklart at Oslo kommune ikke ønsker et nytt Oslo fengsel til tomten ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Ulike alternativer for å erstatte Oslo fengsel vil bli vurdert, og jeg vil komme tilbake til saken på egnet måte», svarer justisministeren.

– Jeg er veldig glad for at Mehl ikke avviser dette alternativet, sier Johnsen til Avisa Oslo om Grønlandsalternativet.

Vil beholde fengselet i Oslo

Johnsen mener at det er mange gode grunner til å bygge nytt på det eksisterende fengselet på Grønland.

Mest av alt trekker han frem den underjordiske tunnelen mellom fengselet og politihuset, som han sier bidrar til å redusere behovet for politi med flere titalls årsverk, da det ikke er behov for transportering av innsatte mellom fengselet og politihuset.

Han peker også særlig på Grønlands nærhet til Oslo tingrett, samt ønsker fra fagforeninger og innsatte om å ha et fengsel sentralt i Oslo, samt nærhet til politiet, domstolene, pårørende, Nav og viktige organisasjoner som Røde Kors.

– Dagens tomt på Grønland er større enn behovet. Det gjør at det er plass til både nytt fengsel og å selge deler av eksisterende tomt. Dette er en vinn-vinn-situasjon, mener Tor André Johnsen, som understreker at Frp vil være krystallklare i sitt ønske om å legge framtidas Oslo fengsel til Grønland.

Om det er lokalpolitisk flertall for en eventuell Grønland-løsning, er imidlertid uklart.

– Venstre vil ha fengsel i Oslo, men vi har i mange år jobbet for å få flyttet fengslet fra Grønland. Oslo fengsel ligger i dag midt i Botsparken og beslaglegger store deler av et viktig grøntområde for mange tusen innbyggere i Gamle Oslo. Derfor syntes vi forslaget fra FrP er et svært dårlig forslag, svarer Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke da Avisa Oslo tar kontakt.