Det var i 2020 Statsbygg inngikk en samspillskontrakt med Veidekke for rehabiliteringen av teateret. Kontrakten er delt inn i to samspillsfaser. Fase 1 har handlet om utarbeidelse av forprosjekt og kalkyler. Samspillsfase 2, som ikke vil bli bestilt, skulle ha omfattet detaljprosjektering og byggefase.

Det skriver de i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi har fått i oppdrag å utrede flere alternativer for å ivareta prosjektets mål. Statsbygg mener derfor det er mest hensiktsmessig avslutte samspillskontrakten før fase 2, sier byggherredirektør Marius Tunstad.

Utsatt flere ganger

Etter å ha forfalt i flere tiår skal Nationaltheatret omsider rehabiliteres. Regjeringen har bevilget drøyt to milliarder kroner til prosjektet, men krevende grunnforhold har sendt kostnadsanslagene i været.

Om de skal gjøre alt de ønsker vil det koste minst dobbelt så mye som de først trodde.

Statsbygg har fått i oppdrag å levere et revidert forslag nå i vinter som skal holde seg innenfor bevilgningen.

Flyttingen av teateret ble skjøvet med ett år da man i fjor innså hvor krevende det ville bli. I januar ble det varslet ytterligere seks nye måneder med forsinkelser.

To milliarder dyrere

Statsbygg har tidligere utarbeidet et forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret. Under dette arbeidet viste kalkylene en kostnadsøkning på om lag to milliarder kroner.

Statsbygg fikk senere et oppdrag om å revidere beslutningsgrunnlaget med sikte på å få redusert kostnadsnivået. Blant annet skulle planlagte arealer under bakken til Amfiscenen tas ut.

Til tross for dette og en rekke reduksjoner og endringer i prosjektet, har det ikke vært mulig å redusere kostnadsnivået. Det reviderte forprosjektet viser høyere kostnader enn forventet for et rehabilitert teater med en moderne hovedscene. Årsaken til dette ligger blant annet i behovet for refundamentering av bygningen, krevende antikvarisk rehabilitering og den ekstraordinære prisveksten i markedet.

Utreder Tullinløkka

Statsbygg har fått et nytt oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet om å utarbeide en mulighetsstudie, som utreder en alternativ løsning hvor Tullinløkka og Nasjonalgalleriet tas i bruk til å etablere en ny, moderne scene, mens det historiske teateret på sikt rehabiliteres uten refundamentering eller tilleggsarealer under bakken.

Denne mulighetsstudien vil supplere eksisterende beslutningsunderlag og vise et større handlingsrom for videre utvikling av teatret. Kultur- og likestillingsministeren skal få tilbakemelding på dette i løpet av sommeren, skriver Statsbygg i pressemeldingen.