I sin begrunnelse skriver Statsbygg at siden det da i så fall vil samlokaliseres med dagens kvinnefengsel, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet, som å ivareta store deler av friområdet på tomten selv om dagens fengsel utvides, heter det.

I rapporten fra Statsbygg er tomter på Haugenstua, Mastemyr i Nordre Follo, Heggedal i Asker, Solvang i Lier, Kroksrud i Ullensaker og Bredtveit i Oslo vurdert.

Det var Aftenposten som først meldte om Statsbyggs anbefaling.