Byrådet i Oslo ønsker å innføre såkalte nullutslippssoner i deler av Oslo sentrum. I disse sonene skal det ikke være lov å kjøre biler som går på fossile drivstoffer.

Før sommeren ga regjeringen grønt lys for at dette kunne skje, men de ba samtidig Statens vegvesen gjøre en vurdering av om hvordan det kan løses.

I et notat som Aftenposten har fått innsyn i, redegjør veivesenet for hvorfor det ikke er mulig å innføre slike soner nå.

«Dere har pekt på nullutslippssone med forbud som virkemiddel. Vi mener dette vil kreve lovendring og en ny runde med Stortinget», skriver de i notatet.

– Vi hadde jo håpet på en annen respons. Men jeg oppfatter at de ikke er helt endelig i tilbakemeldingen. Vi vil gjerne sette oss ned med både Veivesenet og den nye samferdselsministeren og se hva som kan være mulig å få til, sier samferdselsbyråd Sirin Stav til avisen.

Ti på gata om fossilfritt sentrum: – Noen har jo råd til å bare bytte bil, men det gjelder ikke alle