Det framkommer av en pressemelding IMDis nettsider. Totalt bes norske kommuner om å ta i mot 35.000 flyktninger. En stor andel av disse er ukrainske, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn i pressemeldingen.

Norske kommuner har allerede blitt anmodet om 5 500 bosettingsplasser i 2022, men det var før krigen brøt ut i februar. Nå ber IMDi kommunene om en betydelig oppskalering av antall bosettingsplasser. IMDis anmodning er basert på utlendingsforvaltningens oppdaterte anslag og siste prognoser over ankomster av flyktninger til Norge, heter det i pressemeldingen.

IMDi-oversikten publiseres samme dag som byrådet og den politiske ledelsen til flere norske kommuner var i møte med regjeringen.

– Kommuner landet over har vært svært positivt til å ta imot flyktningene. Det er IMDi som anmoder kommunene om bosetting. Disse tallene vil bli et tema på møtet med kommunene i ettermiddag, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til Avisa Oslo i forkant av møtet.

Byrådsleder Raymond Johansen sa i går at Oslo er klare til å ta imot det antallet flyktninger Oslo blir bedt om.

På daværende tidspunkt hadde byrådet kartlagt rundt 2.000 kommunalt eide boliger som kan huse flyktninger, samt at 400–450 privatpersoner har stilt sine boliger til disposisjon. Oversikten stammer fra forrige torsdag. I mellomtiden har kommunen gjort et større arbeid for å skaffe flere boliger, blant annet gjennom et samarbeid med Norsk Eiendom.

Byrådet regner med å oppdatere denne oversikten i løpet av inneværende denne uka.