Ingeborg Bjørnevik (Frp) sprer usannheter om politisituasjonen i Oslo, og påstår at politiet i hovedstaden svekkes. Realiteten er at Senterparti/Ap-regjeringa har styrket Oslopolitiet med 127 flere politifolk mellom oktober 2021 og juli 2023, og styrket Oslopolitiets budsjetter.

Vi ønsker synlig og tilstedeværende lokalpoliti i hele Norge, også i Oslo. Etter gjentatte voldshendelser og gjengkriminalitet på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand har lokalsamfunnet ønsket mer tilstedeværelse av politiet. Det er derfor det opprettes politistasjon på Mortensrud.

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

Verdt å høre på de som gjør jobben

Det er veldig bra, og etterlyst. Enhetsleder Øst i politiet i Oslo, John Roger Lund sier det er uttalt klokt å legge politipost på Mortensrud. Man skulle tro det var verd å høre på de som gjør jobben i Oslo Øst hver dag. Det er fordi de vet at fast tilstedeværelse for å forebygge, og for å raskt kunne reagere når noe skjer er viktig.

I tillegg har Oslo-politiet etablert politiposter på Tøyen og Grønland. Senterpartiet vil arbeide for enda mer nærpoliti som forebygger og øker tryggheten for folk i hele Oslo.

Les også

Jeg liker ikke kulturen med «hemmelig politi», straff, og naboer som tar bilder

Oslo Senterparti vil for eksempel ha lokalt tilstedeværende politi på Furuset også.

Solberg økte avstanden mellom politi og innbyggere

Gjengkriminalitet er dessverre et stadig økende problem. Vi ser at unge rekrutteres inn i de voksnes kriminelle virksomheter. Dette understreker behovet for et politi som er til stede og kan jobbe forebyggende mot barn og unge.

I dette arbeidet er nærhet og lokalkunnskap viktig. Ungdomskriminaliteten og gjengkriminaliteten må bekjempes med mer ressurser slik at politiet kan gjøre seg kjent med lokalsamfunnet, bygge relasjoner og skape tillit til lokalbefolkningen. Dette gir igjen muligheten til fanget opp ting før de skjer. Derfor har vi fått på plass flere stillinger, nytt utstyr og nå mer tilstedeværelse i nærmiljøene.

Norge gikk fra 340 til 217 tjenestesteder, som følge av Solberg-regjeringens politireform, og det økte avstanden mellom politi og innbyggere. Dette snur Senterpartiet, også i Oslo. Frp hadde åtte år på å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og trygge nærmiljøer i Oslo. Det brukte de fem justisministere på å ikke lykkes med. Senterpartiet rydder nå opp etter Frp.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Eiendomsskatte-sjokk? Det er ingen tvil om hva Rødt ønsker

Les også

Å selge eiendom er «god butikk», men ikke for kommunen

Les også

Er macheter, skudd og ran svartmaling?

Les også

På skolen og hjemme føler de seg ikke sett - men kriminelle miljøer ser dem