Sporveiens styre vedtok denne uken å gå videre med planene om å anskaffe to skinnepussere til bruk på skinnene til T-banen og trikken i Oslo. Arbeidet med anskaffelsen er i startfasen og materiellet er planlagt å være på plass i løpet av et år.

Det skriver de i en pressemelding.

Mer pussing – mindre sliping

Det er ifølge Sporveien investert milliardbeløp i skinnegående infrastruktur de siste årene og med egne skinnepussere får de nå en helt ny mulighet til å forebygge skader og ivareta skinnegangen i hovedstaden.

Tidligere har det blitt leid inn nødvendig materiell ved behov.

Innkjøpet av skinnepussere vil begrense behovet for å slipe skinner med den hyppigheten som hittil har vært nødvendig.

– Innleie av slipekapasitet en gang i året som hovedvedlikehold er ingen god løsning. Forfallet går raskere enn det, og nye skinnepussere forebygger slitasje og reduserer behovet for sliping, sier Thor Georg Sælid, banesjef for T-banen.

Den årlige slipingen i ekstern regi vil fortsatt foregå, men i mindre omfang sammen med Sporveiens egne skinnepussere, opplyser han.

Skinnene lever lenger

Slitasje på skinnene fører i dag til at skinnene oftere enn nødvendig må slipes. Med skinnepussere som de Sporveien skal investere i kan man fortløpende pusse overflaten av skinna for en best mulig kontaktflate mellom hjul og skinne.

Gevinsten er en skinne med opptil 60 prosent lenger levetid. Hjulene går på en bedre skinnegang, det vil føre til lengre intervaller mellom hver gang de må dreies og det blir mindre slitasje på vognkomponenter.

Mindre støy

Fortløpende pussing av skinner vil også bidra til mindre støy fra trikker og T-baner.

– Kompetansen rundt skinner og overflatebehandling har økt sterkt de siste årene, sier Thor Georg Sælid.

– Tidligere kartlegging konkluderte med at dette ville være så krevende, både maskin- og kompetansemessig, at det ikke var mulig å forsvare en investering i eget materiell. Så har teknologi og muligheter knyttet til skinnepussere utviklet seg, og Sporveien har derfor besluttet at det er fornuftig å gå til anskaffelse av eget materiell, forteller Sælid og fungerende banesjef for trikken, Ole Jonny Stavheim, som begge gleder seg til å ta i bruk det nye materiellet når det ankommer Oslo.