(Sagene Avis): Trikkesporene i Grefsenveien og Sandakerveien nedenfor Storokrysset var ferdig oppgradert før jul i fjor, etter to år med arbeid.

I løpet av våren og forsommeren er det utført restarbeider i Grefsenveien og Sandakerveien med blant annet tilsåing, asfaltering, oppmerking og opprydding.

– Nødvendig

– Det var nødvendig å utføre disse arbeidene på denne siden av nyttår, når det ble varmere i været, sier Sporveien i en pressemelding.

Kjøreledningen som leverer strøm til trikken vil bli skiftet senere i sommer, på strekningen mellom Nordpolen og Bentsebrugata på Torshov. I nærmeste fremtid skal det også gjøres et arbeid med kabelforsterkning langs trikketraseen, fra Storo til Paulus kirke på Grünerløkka.

Arbeid i første del av juli

I første del av juli vil Sporveien utføre skinnesliping av trikkesporene mellom Hans Nielsens Hauges gate og Åsengata.

– Arbeidet er nødvendig for å vedlikeholde skinnene og for å i størst mulig grad redusere støy fra trikken. Skinneslipingen må gjennomføres når trikken er ute av drift, og vil foregå over hele byen i løpet av sommerukene. Nærmeste naboer vil bli varslet.

– Sporveien er opptatt av å ha en god dialog med naboer og andre berørte parter, og vi tilstreber å varsle så presist og nøyaktig som mulig om det som skal skje i området. Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidene medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til alle som bor og driver næringsvirksomhet langs strekningen.

Fakta om Trikkeprogrammet

Nå gjennomføres Trikkeprogrammet, tidenes satsning på trikk i hovedstaden. Trikketilbudet skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024. I tillegg oppgraderes trikkeinfrastrukturen, trikkebasene, gater og byrom. Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg)
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner
  • De nye trikkene ble levert for testkjøring i Oslo i 2020
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024
  • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering