– Det er veldig hyggelig at flertallet i valgkomitéen ønsker meg som Oslos neste varaordfører. Det er noe jeg har skikkelig lyst til. Men nå er det opp til gruppemøtet i bystyregruppa vår, som skal avgjøre dette i morgen ettermiddag, sier Jon Reidar Øyan i en SMS til Avisa Oslo.

– Jeg vil være en stemme for de som ikke får en stor nok plass i politikken, og ønsker å gjøre en god jobb som varaordfører hvis partiet ønsker meg i vervet, uttaler Abdullah Alsabeehg søndag.

Også Line Oma har gjort det klart at hun ønsker seg vervet. Hun fikk ingen stemmer av nominasjonskomiteens medlemmer.

Avgjøres mandag

En avstemning i bystyregruppa avgjør hvem som blir varaordfører mandag.

Den delte innstillingen kommer på et tidspunkt der det er mange avveininger å ta innad i Oslo Ap. Før morgendagens gruppemøte har fylkeslaget to ledige heltidsstillinger å fylle:

Andreas Halse (44) har ikke motkandidater som gruppeleder. Dermed gjenstår kun varaordførerstillingen, som Kamzy Gunaratnam forlater til fordel for Stortinget.

Der det er to kvinnelige byråder, er det bare to kvinner i den 12 personer store bystyregruppa. Mange av de Avisa Oslo snakket med tidligere i høst etterlyste at minst én av de to ledige heltidsstillingene etter Gunaratnam og avtroppende gruppeleder Frode Jacobsen fylles av en kvinne.

Samtidig har partiveteranen Khalid Mahmood krevd representasjon av folk med innvandrerbakgrunn i Oslo Aps viktigste verv, mens andre har snakket til fordel for en homofil varaordfører.

– Veldig hyggelig

Kampen om varaordførervervet står mellom Abdullah Alsabeehg (35), Line Oma (34) og Jon Reidar Øyan (40).

Lina Oma har markert seg som en tydelig stemme innen likestillingspolitikk. I tillegg til å være bystyrerepresentant er hun i dag fraksjonsleder for kultur- og utdanning, samt sitter i styret i Grønland/Tøyen/Gamlebyen Ap-lag.

Jon Reidar Øyan er en erfaren kommunepolitiker og rådgiver i stortingsgruppa, har departementserfaring som politisk rådgiver og leder i tillegg Aps homonettverk.

Abdullah Alsabeehg har på sin side vært fraksjonsleder i en rekke utvalg for Ap, deriblant i byutviklingsutvalget der han har rollen per nå. Han har også erfaring som byrådssekretær, medlem av Aps landsstyre og har minoritetsbakgrunn fra Bahrain.