På de to plakatene «etterlyses» Evanger og Bresil. Samtidig står det at de to er siktet for henholdsvis «meget betydelig innførsel av hasj og MDMA» og «ulovlig tvangsmiddelbruk og ulovlige bierverv». Bresil beskyldes i plakaten for å utgi seg for å være fra politiet.

Plakatene er påført logoene og kontaktinformasjonen til politiet og Spesialenheten for politisaker.

Siktelsene er fiktive.

De aktuelle plakatene hang i Oslo sentrum i forrige uke. AO har selv observert dem i Møllergata.

– Ut ifra det du beskriver, misliker vi sterkt at logoen til en offentlig etat blir misbrukt av andre som utgir seg for å være oss, sier Liv Øyen, leder av etterforskningsavdelingen i Spesialenheten for politisaker, til Avisa Oslo.

Øyen sier at Spesialenheten ikke var kjent med plakatene før Avisa Oslo tok kontakt fredag.

– Vi vil foreta en nærmere vurdering om og eventuelt hva vi skal foreta oss i anledning dette, sier Øyen om veien videre.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som foreløpig ikke har svart på våre spørsmål om saken.

Leder og nestleder i omstridt forening

Avisa Oslo kjenner ikke til hvem som står bak de aktuelle plakatene.

I slutten av juni omtalte Avisa Oslo falske reklameplakater for Politihøgskolen som dukket opp forskjellige steder i Oslo sentrum. Plakatene henspilte på «knulletorsdag»-saken og kontroversene rundt organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

I juli i fjor satte den daværende borgerlige regjeringen ned Rolleforståelsesutvalget. Utvalget skal granske rolleforståelsen mellom politiet og den rusreform-kritiske foreningen, som har 3.600 medlemmer, derav flesteparten politiansatte.

Jan Erik Bresil og Geir Evanger er henholdsvis leder og nestleder for NNPF.

Bresil henviser Avisa Oslo til hans arbeidsgiver Politihøgskolen.

Geir Evanger sier til AO at de falske etterlysningene «retter seg mot hans virksomhet som statsadvokat» – og ikke hans verv som nestleder i NNPF.

– Jeg har rapportert dette til min nærmeste leder og bedt om at de følger det opp i egen etat, og at Riksadvokaten orienteres. Jeg regner med at mine ledere følger opp dette på en hensiktsmessig måte, sier han.

Kontaktet kommunen og Sporveien

– NNPF viser til politiets pressekontakt da plakatene ikke omhandler foreningen, sier NNPFs generalsekretær Kristine Moss da Avisa Oslo tar kontakt.

Heller ikke Riksadvokaten eller Det nasjonale statsadvokatembetet ønsker å kommentere saken.

Bresil er politiinspektør og ansatt ved Politihøgskolen.

Da Avisa Oslo ringer Politihøgskolen, sier pressevakt Runar Kvernen at de er godt kjent med flere tilfeller av slike plakater.

– Vi har selvfølgelig ingenting med disse plakatene å gjøre, og synes ikke noe om denne typen agitasjon. Det finnes mange måter å gi uttrykk for meninger og synspunkter uten å henge ut enkeltpersoner på denne måten, sier Kvernen.

– Vi har vært i kontakt med Oslo kommune og Sporveien, og bedt dem se på om plakatene er forsøpling av det offentlige rom. Vi opplever at de har et ønske om å gjøre noe med dette. Det er slik vi har håndtert denne saken så langt, sier Politihøgskolens pressevakt.