Da det ble klart at regjeringen vil slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge, tok Frp til orde for å flytte arbeidsplassene i de to instituttene ut av Oslo, ved å opprette hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Bergen.

«Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, gir full støtte til å flytte virksomheten ut av Oslo, men vil ikke gå inn i debatten om lokalisering utover det», skrev NTB 12. januar.

Nå har imidlertid Sps medlemmer i næringskomiteen på Stortinget snudd i saken. De vil ikke gå inn for å flytte virksomheten ut av hovedstaden likevel.

Ifølge Pollestad kommer dette etter press fra partiets ferskeste medlem på Stortinget, oslopolitiker Jan Bøhler.

GIEK jobber i all hovedsak med å utstede eksportgarantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten, mens Eksportkreditt Norge tilbyr lån til utenlandske selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter.

Institusjonene slås sammen med mål om å øke effektivisering.

– Dårlig forslag

– Det synes vi er et dårlig forslag. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at det ikke skal flyttes, og vi synes det er greit at velgerne i Oslo er kjent med at Frp ønsker å flytte disse arbeidsplassene ut av Oslo, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Avisa Oslo møter Jacobsen og stortingsrepresentant Siri Gaasemyr Staalesen på Økern i Groruddalen i Oslo, der Ap ønsker at virksomheten skal ligge.

De mener at en flytting ut av Oslo vil skade kompetansen til de to instituttene.

– Jeg tror ikke at de 140 ansatte i GIEK og Eksportkreditt flytter til Ålesund med sine familier og sin kompetanse. Så det er i praksis en nedleggelse, eller avvikling, sier Staalesen.

Saken fortsetter under bildet.

De to mener samtidig at det er viktig for virksomheten å være knyttet til finansmarkedene i Oslo.

– Denne virksomheten, som jeg tror veldig få har et forhold til, er veldig viktig for eksportbedrifter. At de kjenner til eksportnæringen og kan bidra til å finne ut av hvordan man kan satse på eksport.

Les også

«Det lukter bløff lang vei»

Jan Bøhler mot forslaget

Den eneste stortingsrepresentanten fra Sp som er innvalgt fra Oslo, er Jan Bøhler. Han ble riktignok valgt inn for Ap, men meldte overgang til nytt parti i september i fjor.

Bøhler er også kjent for sitt mangeårige engasjement for Groruddalen. På spørsmål om han støttet å flytte virksomheten ut av Oslo, gjorde han det klart at han ikke støttet Frp sitt forslag om å flytte den nye virksomheten til Ålesund.

– Vi i Senterpartiet i Oslo er opptatt av kunnskapsarbeidsplasser i Groruddalen, som er viktig for utviklingen og integreringen her. Vi trenger å få flere med høyere utdanning til å bosette seg i dalen for å få allsidige og gode bomiljøer.

Han opplyste overfor Avisa Oslo at han jobbet med å få Sps representanter i næringskomiteen på Stortinget til å gå sammen med blant andre Ap for å finne en best mulig løsning for Groruddalen.

Pollestad, som altså uttrykte støtte til å flytte virksomheten ut av Oslo, sitter i den nevnte næringskomiteen på Stortinget.

– Jan presser meg hardt

Da Avisa Oslo tok kontakt med Pollestad, var innstillingen han uttrykte overfor NTB noe moderert.

– Mitt mål er at dette skal bli en gladsak i Groruddalen og i eksportmiljøene langs kysten. Jan presser meg hardt og tar ansvar for at vi finner gode løsninger i Sp for både by og land.

På oppfølgingsspørsmål om han fremdeles ga full støtte til å flytte virksomheten ut av Oslo, eller om dette eventuelt av en feilaktig gjengivelse av hans mening om saken, svarer Pollestad følgende:

– Det rette sitatet er det jeg har gitt deg. Så har jeg etter dialog med Jan justert kursen litt, og vi kommer nå til å gå for samme forslag som Ap.

Altså ønsker ikke Senterpartiet å flytte virksomheten ut av Oslo likevel.