Senterpartiets gruppeleder i bystyret Morten Edvardsen ber byrådet snu i spørsmålet om barnehager bør stenges før jul.

– Det er stor frustrasjon blant de ansatte i barnehagene nå, de er veldig slitne og opplever at de ikke blir verdsatt på lik linje med ansatte i skolene. De ansatte i barnehagene er vant til å stå i en hard hverdag uten å lage oppstuss rundt det. Men nå sier de høyt og tydelig ifra, og da må vi som ansvarlige politikere lytte, sier Edvardsen.

Spørsmålet ble onsdag diskutert i bystyret, der byrådets samarbeidsparti Rødt foreslo å stenge barnehagene i Oslo før jobb. Forslaget fikk imidlertid ikke støtte fra flertallet i bystyret, og ble dermed lagt dødt.

– Er det noe som har endret seg siden onsdag, som gjør at dere nå krever dette igjen?

– Det blir kortere og kortere tid til en stengning ikke lenger er mulig å praktisk gjennomføre. Vi får stadige tilbakemeldinger fra ansatte om at sårbare barn ikke får den oppmerksomheten som trengs.

– De er vant til å stå i en tøff situasjon. Når de sier ifra, da er det alvor, mener Edvardsen.

Han mener det er lite godt som kommer ut av å holde barnehagene åpne.

– Byrådet er også bekymra for de sårbare barna. Slik situasjonen er nå er det de som trenger barnehagene mest som får et dårligere tilbud. Nå er situasjonen så prekær at tida til å gi pedagogisk tilbud og oppfølging av barna spises opp av praktiske oppgaver og organisering, som kommer på toppen av færre ansatte. Byrådet argumenterer med å fortsatt holde åpen for alle med hensynet til de sårbare barna, men det er de som taper slik situasjonen er nå.

Han mener at innskrenkede åpningstider ikke er noe godt alternativ, fordi smittevernsrutinger og vasking fortsatt må gjennomføres - uansett hvor lenge barnehagene skal ha åpent.

– Dette er en ren oppfordring til byrådet om å snu, understreker Sp-gruppeleder Morten Edvardsen.

Edvardsen understreker at barn i sårbare situasjoner og barn med foreldre med samfunnskritisk jobb skal ha et tilbud å gå til.

Videre foreslår Edvardsen å i større grad la barnehager og skoler selv å bestemme hvorvidt de skal holde åpent.

– Senterpartiet mener også at det etter nyttår må bli opp til styrere i barnehagene og rektorene å avgjøre om det er behov for gult eller rødt nivå i sin skole eller barnehage dersom det ikke er innført gult eller rødt nivå i hele kommunen. Smittesituasjonen i barnegruppene kan variere fra de ulike skolene og barnehagene i byen og være ulik fra bydel til bydel. Vi må gi fagfolkene den tilliten og støtten de trenger for å ta en slik avgjørelse lokalt.

Avisa Oslo har vært i kontakt med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, som er kjent med innholdet i saken. Saken oppdateres når et svar foreligger.