– Du kan kalle meg kjerringa mot strømmen, sier Sandkjær til AO.

Hun er ikke bare bystyrerepresentant og leder i Oslo Sp, men står også på andreplass på partiets stortingsvalgliste – bak toppkandidat Jan Bøhler.

Det partiet som har gått hardest ut mot rusreformen, er Senterpartiet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Jan Bøhler uttalte til VG i februar at forslaget til reform, slik det står nå, er en «gavepakke til gjengene» og at «de personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem.»

Men kvinnen som inntil Jan Bøhler i fjor høst plutselig hoppet over fra Ap til Sp lå an til å få førsteplassen på listen til valget i september, er ikke til å rikke.

– Det jeg opplever er at når det å bli tatt med narkotika kan gi deg et kriminelt rulleblad, så kan det ødelegge, særlig for ungdom som heller trenger hjelp. Det er kjernen i det jeg mener, sier Sandkjær til AO.

Hun sitter blant annet i programkomiteen til Senterpartiet, og har tatt dissens på punktet som omhandler ruspolitikk.

Dermed taler de to toppkandidatene til Sp i Oslo med to tunger i det som kan bli vårens store politiske thriller på Stortinget.

– Her er vi jo ikke enige

Sandkjær er Senterpartiets eneste representant i bystyret, og også den eneste i programkomiteen som har tatt dissens i spørsmålet om ruspolitikk.

– Her er vi jo ikke enige, men jeg må få ta med at jeg tilhører et mindretall i mitt parti, men her er det takhøyde for å ha litt forskjellige meninger, også tar vi debatten frem til landsmøtet, sier hun.

Å gå mot eget parti, opplever hun som en naturlig del av politikken.

– Jeg tror at alle som mener noe i denne debatten ønsker det beste for de det gjelder. Sp har fremmet et forslag om en behandlingsreform. Når vi hører om folk som ikke får den behandlinga de trenger, er det viktig å trappe opp det arbeidet, sier Sandkjær.

Slik lyder åpningen av Oslo kommunes svar til høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet om utredningen som ligger til grunn for rusreformen:

«Oslo kommune støtter at all befatning med narkotika fortsatt skal være ulovlig, og at samfunnets reaksjoner endres fra straff til hjelp for erverv, besittelse og bruk av narkotika til egen bruk, innenfor gitte terskelverdier (avkriminalisering).»

Forslaget til høringssvar fikk bred støtte i Oslo bystyre da den ble behandlet i april 2020. Støtten kom også fra partier som i ettertid har gått hardt ut mot rusreformen.

Den foreslåtte reformen har som hovedmål å fjerne straff for å kjøpe, besitte eller bruke narkotika, og heller tilby hjelp til de som ruser seg, såkalt avkriminalisering. Dette fikk bred støtte i bystyret, der KrFs representant Kristian Andreas Hasle altså var den eneste som stemte mot forslaget til høringssvar.

På Stortinget råder det imidlertid større usikkerhet om reformen vil få flertall.

KrF stemmer for i Stortinget

Et annet avvik mellom Stortinget og Bystyret, er at KrFs representant i bystyret stemte mot høringssvaret. Dette er i utgangspunktet i tråd med KrFs politikk på feltet, men i Stortinget kommer KrF likevel til å stemme for forslaget.

Dette skyldes at partiet sitter i regjering, og har forpliktet seg til regjeringens politikk. I februar gikk de fire KrF-statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Knut Arild Hareide og Dag Inge Ulstein ut mot sin «egen» rusreform i VG. Der uttalte de at de håper at opposisjonen stemmer mot forslaget, selv om de selv kommer til å stemme for.

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle mener det var naturlig å stemme mot høringsforslaget fra Byrådet.

– Det som sto i høringssvaret var vi klart imot, det stred klart mot vår primærpolitikk. Så er jeg veldig fornøyd med hva KrF har fått til. De har satt et viktig preg på rusreformen.

Han trekker frem at det bystyret stemte over, var utredningen til rusreformutvalget, mens forslaget regjeringen har lagt frem blant annet inneholder lavere terskelverdier for hva som skal være straffbar mengde narkotika, samt et gebyr for dem som bryter møteplikten dersom de blir tatt med narkotika.

– Å sitte i regjering handler om å inngå kompromisser, og det har vi måttet gjøre her, sier Hasle.

Frp vedtok å gå mot reform

I bystyret sitter også tre representanter fra Fremskrittspartiet som alle stemte for hovedsetningen i høringssvaret til rusreformen.

I ettertid har det blitt klart at Frp – med overveldende flertall – har valgt å gå mot forslaget til rusreform slik det foreligger i dag.

– Frp i bystyret mener at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og at forslaget fra rusreformutvalget på enkelte punkter gikk for langt. Vi er samstemte med FrP sin stortingsgruppe, som også skal se videre på reformen på Stortinget, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp) til AO på spørsmål om deres innstilling til rusreformen.

Stenersen vant nylig kampvotering om tredjeplassen på Oslo Frps stortingsliste, over Frp-nestoren Carl I. Hagen. Hun understreker at kjernen i hva Oslo Frp mener om rusreformen, er at de med et rusproblem bør få hjelp.

– I bystyregruppen mener vi at bedre hjelp til de tyngste rusavhengige er viktig, nemlig å gå fra å straffe dem til å tilby hjelp og behandling. Det er dette vi har ment. Så må ungdom fanges opp. Det er også gjort en del endringer fra høringsutkastet, til regjeringens forlag til ny rusreform. Vi har også ment at politiet bør få utvidede hjemler innen sitt arbeid for å avdekke salg, politiet skal sikres å ha mulighet til å bekjempe gjengkriminalitet og narkotikasalg.

I likhet med Sandkjær fra Sp, peker hun på at det er takhøyde i partiet, slik at det er lov å stemme etter egen overbevisning i enkeltsaker.

– Frps bystyregruppe i Oslo har tradisjonelt vært fristilt i personlige verdispørsmål innen f. eks rusomsorgen rundt tematikk som f. eks regjeringens forsøk med heroin assistert behandling for de aller tyngste ruspasientene. Vi har også gått inn for sprøyterom i Oslo, nå kalt brukerrom, og er veldig opptatt av at tunge rusavhengige skal få helsehjelp, blir kvitt skammen, og samtidig som brudd på narkotikaforbudet skal møtes med reaksjoner.

Sitatene fra Stenersen er avgitt før det ble klart at Frp valgte å gå mot rusreformen. Hun ønsker ikke å legge til noe i lys av vedtaket fra Frps landsstyremøte.

Splittet Ap

Det største usikkerhetsmomentet i kampen om en rusreform er hva Arbeiderpartiets stortingsgruppe lander på. Uten støtte fra Arbeiderpartiet, faller forslaget om reform.

Partiet har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt det vil støtte reformen eller ikke, og flere av partiets medlemmer har flagget at de støtter reformen, mens andre har gått ut mot den.