– Jeg har fått veldig mange reaksjoner på det Jenny Klinge skrev i et leserinnlegg i VG i går, og ting hun har uttalt tidligere, sier Morten Edvardsen (Sp) til AO.

Han er Senterpartiets eneste representant i bystyret, og mandag skrev han og Synne Lerhol – leder i Grünerløkka Senterparti – et svarinnlegg til Jenny Klinge i VG.

I det opprinnelige innlegget til Klinge, som for øvrig er stortingsrepresentant for Senterpartiet, slår hun fast at mennesker kun har to kjønn, på samme måte som at høns enten er haner eller høner.

«Vi må kunne ha omtanke og toleranse for transpersonar utan å utvikle intoleranse for vitskaplege fakta og ytringar om desse.», skriver hun blant annet.

Dette reagerer Edvardsen på.

– Når hun samtidig sier at man skal tolerere og vise aksept – før hun gjør det motsatte – viser det at hun ikke har forstått hva det innebærer i praksis. Det nytter ikke å si det, man må gjøre det og mene det, sier han til AO.

Avisa Oslo har sendt en forespørsel om kommentar til Jenny Klinge. Den er foreløpig ubesvart.

Har fått flere reaksjoner

Dette er ikke første gang Klinge uttaler seg i transdebatten. I fjor uttalte hun blant annet overfor Nettavisen at hun «tror dessuten at Senterpartiet består av veldig mange som forstår at det er kua som kalver og ikke oksen, uansett hva oksen måtte føle seg som.»

Edvardsen mener bestemt at disse uttalelsene ikke er i tråd med partiets politikk.

– Nå har hun gjentatt disse uttalelsene flere ganger. Det kan ikke stå uimotsagt. Jeg har fått veldig mange reaksjoner på det hun skrev i går og tidligere, sier han.

– Hva slags reaksjoner har du fått?

– Reaksjonene bekrefter min oppfatning, nemlig at disse holdningene ikke har støtte i partiet. Hun vil sikkert si det samme, men det er ikke hennes versjon av hva Sp mener som er den riktige.

Han viser til Senterpartiets partiprogram, der det blant annet står:

«Senterpartiet vil:

  • Støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for LHBT+-personer i alle lokalsamfunn og styrke arbeidet mot hatkriminalitet
  • – Tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med offentlige tjenester i forbindelse med sykdom og institusjonsopphold, samt innen oppvekst og utdanning. Dette kan innebære samarbeid med LHBT+-organisasjoner som FRI om å øke kompetansen til helse- og omsorgspersonell og personell i oppvekst- og utdanningssektoren»

LHBT+ er en bokstavforkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Hun har ikke dekning for disse meningene i Senterpartiets politikk, partiprogram eller Hurdalsplattformen. Derfor var det nødvendig å klargjøre.

– Svært lite musikalsk opptakt til Pride-uken

De to innleggsforfatterne mener også at Klinges argument om at høns enten er høner eller haner er feilslått.

– For å ta biologien først: de fleste arter har to ulike kjønn. Samtidig er dette langt fra så enkelt som Klinge vil ha det til. Noen organismer skifter kjønn gjennom sin levetid, og noen organismer blir kjønnet bestemt gjennom temperaturen eggene utsettes for etter leggingen.

– Noen mennesker blir født med flere kjønnskromosomer enn andre, og noen blir født med andre kombinasjoner enn det vanlige. Noen blir født med tvetydige kjønnslige kjennetegn, rent biologisk. Premisset om at man biologisk kun kan være som ett av to mulige kjønn, er altså feil.

De mener også timingen på innlegget til Klinge er uheldig, gitt at Oslo denne uka markerer Pride – en festival for alle som støtter eller føler tilknytning til LGBTI+-bevegelsen.

– Både det feilaktige utgangspunktet og den latterliggjørende retorikken er en svært lite musikalsk opptakt til Pride-uken hovedstaden nå går inn i, skriver Edvardsen og Lerhol i VG-innlegget.