Torsdag sa Ruter til Avisa Oslo at dørene på T-banen ville bli åpnet automatisk framover, men fredag måtte man fortsatt trykke på døråpneren på byens T-baner.

Fredag ettermiddag skriver Ruter i en pressemelding at dørene på T-banen likevel ikke vil åpnes automatisk. Dette er besluttet etter en sikkerhetsvurdering gjort av Sporveien.

Reisende med T-bane må dermed fortsatt trykke på dørknappen for å åpne dørene på T-banen.

– Slik smittesituasjonen utvikler seg i Oslo, forstår vi behovet for flere smitteforebyggende tiltak. Ett av dem er anbefalingen om å bruke munnbind om bord, et annet er automatisk døråpning i kollektivtrafikken, som nå er innført på trikk og buss. Dette er også vurdert for T-banen, men her vil det med bakgrunn i en sikkerhetsvurdering være slik at dørene åpnes manuelt, svarer Torgeir Kristiansen. konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, i en e-post til Avisa Oslo etter at vi har bedt om et intervju om saken.

Årsaken til denne vurderingen er at passasjertallet på T-banen har økt utover høsten.

– Slik passasjertallet er akkurat nå, kan T-banen av hensyn til de reisendes sikkerhet ikke innføre automatisk åpning av dørene. Sikkerhetsvurderingen peker blant annet på at med automatisk åpning vil det være en risiko for at dører kan åpnes feil, slik at passasjerer kan falle ut og komme til skade, forklarer Kristiansen og legger til:

– At passasjerer om bord selv åpner dørene, er normalen og var normalen fram til pandemien begynte og myndighetene oppfordret innbyggerne til å ikke reise kollektivt. Den gang gjorde lave passasjertall med god plass om bord det forsvarlig å innføre automatisk åpning.

T-banen vil framover gjøre jevnlige sikkerhetsvurderinger av situasjonen i kollektivtrafikken. På trikk og buss i Oslo vil dørene åpnes automatisk i henhold til smittevernrådene fra Oslo kommune.