– Vi ønsker å gi bydelene mer makt og styrke lokaldemokratiet, sa Venstres Hallstein Bjercke, som framhevet at bydelsutvalgene sitter tettere på innbyggernes lokale utfordringer enn bystyret.

Han foreslo at bydelsutvalgene skal kunne løfte saker opp for bystyret og komme med egne forslag som bystyrerepresentantene skal behandle.

Dette var hele bystyret med på, og det ble enstemmig vedtatt at byrådet skal legge fram en sak om bydelenes mulighet til å fremme saker for behandling i bystyret.

– Vi ser fram til å få opp denne saken til diskusjon, sa Aps Andreas Halse.

– Takk til Venstre for et godt forslag. Bydelene kjenner sitt lokalmiljø godt og kjenner konsekvensene av vedtak på kroppen, sa Sps Morten Edvardsen.

Han mente at bydelsutvalgene ikke kun bør få fremme et forslag i året, som byrådet har sagt seg positive til, men i hvert fall to.

– Hvis de bare får et forslag, kan vi risikere at bydelsutvalgene ikke tør å fremme forslag tidlig på året, advarte Edvardsen.

Forslaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt av bystyret. Dermed skal byrådet legge fram en sak, som igjen fører til at bystyret skal vurdere om bydelsutvalgene skal få forslagsrett i bystyret.

Les flere saker fra onsdagens bystyremøte her: