– Så langt har fire pasienter og fem ansatte testet positivt, opplyser kommunikasjonsdirektør Tone Hærem til AO.

Det var VG som først omtalte smitteutbruddet.

Det er sengepost for geriatri, hjerte og slag det er snakk om. Smitten ble oppdaget i helgen, og det er drevet smittesporing siden da. Minst 70 ansatte er satt i karantene, får AO opplyst.

– Hvordan kunne dette skje?

– En pasient som ikke hadde symptomer, og som det ikke var grunn til å tro skulle være smittet basert på svarene på sykehusets kontrollspørsmålene, viste seg å ha korona. Noe mer vet vi ikke. Det er det vi driver og leter etter nå, hvordan dette kunne skje, sier kommunikasjonsdirektøren til AO.

Utvidet smittesporing

Hærem opplyser videre at de nå driver såkalt utvidet smittesporing der man også sporer «nærkontakter av nærkontakter».

Ifølge klinikksjef Hallvard Fanebust til VG har antall smittede og folk i karantene økt i takt med smittesporing og testing.

– Per nå klarer vi å omdirigere pasientene internt, slik at de som kommer inn via akuttmottaket sendes til noen av de andre sengepostene. Det er både fordi vi må smitteisolere pasienter, og fordi vi mangler personell, sier Fanebust til avisen.

– Forventer dere at smittetallet vil øke?

– Det vil smittesporingen vise. Hvis nærkontakten til nærkontakten tester positivt, utvider ringene seg, sier Hærem til AO.

Inntaksstopp

«Det er innført inntaksstopp på den aktuelle sengeposten, og at det arbeides med videre smittesporing og forsterkede smitteverntiltak i medisinsk klinikk», opplyser sykehuset på sine nettsider.

De skriver videre at det allerede iverksatt gul beredskap som følge av smittesituasjonen i bydelene, og at «sykehusets beredskapsplan følges med omdisponering av personell, slik at akuttfunksjonene ivaretas».

Tirsdag morgen var det 14 innlagte koronapasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.