Foss videregående skole på Grünerløkka er rammet av et større smitteutbrudd. Det bekrefter fungerende rektor ved skolen.

– Det er nå 79 elever på VG1 og VG2 som er påvist. Det er 14.5 prosent av elevene på disse trinnene.

– Alle disse er i isolasjon, sier Elisabeth Ringdal, fungerende rektor ved Foss vgs.

Hun forteller at det har vært økende smitte i det relativt ferske utbruddet.

– Vi har også hatt tilfelle av smitte blant lærere den siste uka, sier Ringdal.

– Mange i karantene

Ringdal forteller at hun ikke har de fullstendige tallene på hvor mange som er i karantene, da det er to former for karantene – både selvvalgt, blant elever som ikke ønsker selvtesting, og pålagt karantene for de som har en smittet i familie, eller som kjæreste.

– Men det er mange som er i karantene. Vi gjør tiltak for å tilrettelegge for å følge opp de elevene som er hjemme og på skolen en del elever er i karantene og en del velger å være i karantene i stedet for selvtesting, sier hun.

– Hvordan opplever dere som skole et slikt utbrudd?

– Vi prioriterer å følge opp elevene, både med informasjon og undervisning. Vi tilrettelegger innenfor de rammene vi har fått, sier hun og legger til:

– Jeg er imponert over hvordan personalet trår til i en krevende situasjon. Jeg er også veldig imponert over elevene som er flinke til å bruke selvtester aktivt, stille spørsmål og overholde anbefalinger knyttet til hygiene og avstand.

– Jeg forstår at det er angst og uro blant elever og foresatte. Ved tidligere utbrudd, har skolene vært på gult og rødt nivå, og elevene har vært beskytta. Så jeg skjønner veldig godt at dette oppleves krevende, vi er opptatt av å trygge elevene og gi informasjon.