– Per nå er det 14 smittende i Vassenga barnehage, det er smitte på 2 avdelinger. 8 barn og 6 ansatte, svarer bydelsoverlege Marius Tyssvang.

Den første positive prøven ble registrert 18. februar, ifølge et brev fra Smittevernteamet i Alna bydel. Så fikk enda en påvist smitte den 20. februar, før det kom elleve til den 25. februar, skriver Daglig leder Lone Kanne-Hansen, i en melding Avisa Oslo har fått tilgang til.

Avisa Oslo kjenner til at det er et barn som var den første som ble smittet.

Smitte på to avdelinger

Tolv av smittetilfellene skal ifølge meldingene fra barnehagen være på samme avdeling.

Barn og nærkontakter på denne avdelingen ble sendt i karantene da det første smittetilfellet ble kjent den 18. februar.

De andre avdelingene fikk beskjed om at de ikke var berørt av smitten og ble ikke satt i karantene.

De berørte på avdelingen hvor smitten oppsto ble oppfordret av Smittevernteamet i Alna til å teste seg to ganger i løpet av karantenetiden. Ti av de berørte testet først positivt på test to som ble tatt på 7. dagen inn i karantenetiden.

Det 13. tilfellet skal være fra en annen avdeling. Kanne-Hansen skriver i en melding 25. februar at de fleste på denne avdelingen fikk negativt svar på første test, og at de venter på svar fra test nummer to.

To avdelinger vært i karantene tidligere

– Dette er en utfordrende situasjon for barnehagen, og barnehagens ledelse er i tett kontakt med smittesporingsteamet og bydelsoverlege. Mandag den 1. mars har daglig leder i barnehagen vært i dialog med bydelsoverlegen og har gått igjennom hele forløpet, sier HR-Sjef Jonny Rud i FUS barnehagene.

Rud forteller at barnehagen har blitt godt ivaretatt av smittesporingsteamet. Ifølge ham tyder alt på at Vassenga barnehage har fulgt rutiner, retningslinjene og anbefalinger fra helsemyndigheter hele veien.

– To avdelinger i Vassenga FUS har vært satt i karantene tidligere. Det er smittesporingsteamet/ bydelsoverlegen som avgjør hvem som må i karantene, hvor lenge og hvilke avdelinger som skal stenge. De siste som har vært i karantene gikk ut av karantenen i dag 1 mars.

Videre sier Rud at han opplever informasjonen ut til foreldrene som god.

– De foresatte i barnehagen har fått informasjonsbrev fra smittesporingsteamet, og de som regnes som nærkontakter har fått karantenebrev og er ringt opp av smittesporingsteamet.

Rud beskriver tiden som krevende, og roser smittevernteamet i bydelen og de ansatte i barnehagen.

– Vi er takknemlige for at dyktige ansatte gjør sitt ytterste ved å etterleve rutiner og retningslinjer slik at foresatte trygt kan levere barna sine i tiden som kommer.

Ikke mistanke om mutert virus

– Svar på sekvensering tyder ikke på mutert virus så langt. Vi jobber med veiledning av barnehagen når det gjelder smittevern. Testing av barnehagebarn er utfordrende, vi anbefaler alle foreldre som ønsker å få testet sitt barn at de tar en test, normalt anbefales test dag 2 og 7 etter eksponering for smitte, vi anbefaler at test tas dag 7 da denne gir best informasjon om smittesituasjon, sier bydelsoverlege Marius Tyssvang.

Bydelsoverlegen forklarer at de på barn kan ta halsprøve og prøve fra fremtre del av nesen som er mindre traumatisk enn dyp neseprøve.

– Bare én avdeling ble sendt i karantene da smitten først oppsto. Hva tenker du om denne strategien sett i lys av at det kort tid etter oppsto smitte på en annen avdeling?

– På det tidspunkt var det ikke mistanke om mutert virus, vi har heller ikke indikasjon på dette nå. I slike tilfeller settes kohorter i karantene etter eksponering, dette gjelder også om det er søsken som går i ulike klasser på skolen. Man tar bare ut en avdeling om det er smitte i en avdeling.

På grunn av høy andel mutert virus ble denne strategien fra og med mandag endret.

– Nå vil også søsken bli satt i karantene til første test på eksponert søsken er negativt, sier Tyssvang.

Krevende med smittesporing

– Strategien med intensivert TISK vil etter den nye informasjonen fra FHI benyttes på alle smitteutbrudd i bydel Alna, sier Tyssvang.

TISK-strategien står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Han understreker imidlertid at smittesporing i bydelen er utfordrende.

– Vi i smittesporingsteamet Alna jobber under utfordrende forhold, ved inngangen til forrige uke var det antatt at muterte virus utgjorde 10-20% av smitte, etter gårsdagens tall fra FHI ligger antatte mutasjoner på 50-70% av alle smittede i Oslo. Dette er nok en del av pandemiens naturlige gang, men gjør at vurdering av når det skal iverksettes intensivert TISK er svært krevende.

– Betyr det at dere ikke har kontroll på smittesporing i denne saken?

Det oppleves krevende fordi teamet står i mange saker og vi får ny informasjon og nye retningslinjer som endres opptil flere ganger per uke. Dette krever ekstrem fleksibilitet fra teamets ansatte. Min opplevelse er at smitteteamet har god kontroll i denne saken.

137 nye smittetilfeller

Tirsdag var det registrert 137 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er to mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 135 smittede per dag. Samme dag forrige uke ble det registrert 115 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 480 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 456 og Grorud er på tredjeplass med 455 smittede per 100.000.