De siste dagene har et smitteutbrudd med utspring i russebusser fra Oslo vest spredd seg i stor fart. Onsdag morgen var det bekreftet at 58 smittetilfeller kunne knyttet til utbruddet.

Torsdag morgen er tallet oppe i 170, forteller Jorunn Thaulow, assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest.

– Vi har omtrent 170 smittede som vi knytter til utbruddet på bussene. Ikke alle disse er nødvendigvis russ selv, men samtlige er samme årgang, forteller hun.

Hun legger til at det fortsatt er en del personer som ikke er kartlagt. Torsdag morgen var det registrert 1.300 nærkontakter. Alle er i karantene og skal testes to ganger.

– Nærkontaktene er blant annet fra andre skoleklasser og idrettslag, samt familiemedlemmer, sier hun.

Stor andel smittede

Det siste døgnet er det registrert 128 nye koronasmittede personer i Oslo. Av det totale antallet er rundt 80 av de koronasmittede hjemmehørende i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern og Frogner. Ikke alle disse er nødvendigvis russ.

– Disse fire bydelene sto for en ganske stor andel av smittetilfellene i går og vi har utstrakt bruk av karantene og ventekarantene for å få kontroll på utbruddet, forteller Thaulow.

Smitte i andre bydeler

Smittetrykket de siste to ukene har vært høyest i bydel Søndre Nordstrand, med 288 tilfeller per 100.000 innbygger. I de fire vestlige bydelene ligger dette tallet mellom 131 og 194.

Lavest smittetrykk de siste to ukene har det vært i bydel Sagene, med 64, fulgt av Grorud med 72.

Jorunn Thaulow vet ikke hvor mange skoleklasser som er rammet av utbruddet og må være i karantene og ha hjemmeundervisning, men Avisa Oslo er kjent med at det skal være smitte på flere trinn ved de videregående skolene i Oslo vest.

Thaulow har ikke oversikt over om smittetilfeller i andre bydeler kan knyttes til utbruddet på russebussene.

– Vi har ikke det per nå, men vi tror smittetrykket fortsatt vil være høyt de neste dagene og inn i helgen.

Det er åpnet for dropin-testing av russ ved Feberpoliklinikk Vest, men Thaulow har ikke tall på hvor mange som har benyttet seg av tilbudet.