En gjennomgang av kommunens nettside for smittetall, viser at det er klare forskjeller mellom bydelene med tanke på smitte i de ulike aldersgruppene.

Selv om aldersgruppene 10 til 19 og 20 til 29 år skiller seg ut med mange smittede, varierer det stort om de peker seg kraftig ut, eller om smitten er mer jevnt fordelt.

Man kan også se en relativt jevn fordeling av smittede i mange aldersgrupper i bydeler med høyt smittetrykk og i bydeler med lavere smittetrykk.

Les også: Høyeste smittetall i Oslo siden pandemien startet

Se hvordan aldersgruppene peker seg ut i bydel for bydel nederst i saken.

– Dette er et sammensatt bilde det er vanskelig å komme med et svar med to streker under, innleder smittevernoverlege Frode Hagen i Helseetaten i Oslo.

– Aldersfordelingen i bydelene varierer, på Sagene er det for eksempel en større andel i gruppen 20–29 enn i bydel Vestre Aker. Vi ser at smitten har spredt seg i blant annet private sammenkomster i denne gruppen, i tillegg har det spesielt øst i byen vært flere utbrudd ved skoler og smitte hos barn og ungdom. Dette kombinert med for eksempel trangboddhet gjør at smitten kan spre seg raskere, fortsetter han.

Smittevernoverlegen påpeker:

– Dette er et sammensatt bilde, det er ingen enkeltårsak til at smitten blomstrer opp i enkelte grupper i forskjellige bydeler. Det viktigste er at man uansett følger smittevernrådene og minimerer sosial kontakt.

Smittetrykk måles ut fra antall smittede per 100.000 innbygger. Oversikten under viser antall smittede i aldersgruppene per 17. mars.

Alna, smittetrykk: 1.112


Bjerke, smittetrykk: 778


Frogner, smittetrykk: 344


Gamle Oslo, smittetrykk: 563


Grorud, smittetrykk: 1.220


Grünerløkka, smittetrykk: 532


Nordre Aker, smittetrykk: 269


Nordstrand, smittetrykk: 244


Østensjø, smittetrykk: 423


Sagene, smittetrykk: 393


Søndre Nordstrand, smittetrykk: 754


St. Hanshaugen, smittetrykk: 309


Stovner, smittetrykk: 1.414


Ullern, smittetrykk: 243


Vestre Aker, smittetrykk: 291