– Det er en klar mulighet for at skoler stenger igjen, sier nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, til Avisa Oslo.

I dag står enkeltskolene fritt til å stenge hvis de har behov for det.

– Ser de at de ikke klarer å holde åpent, eller at det ikke er riktig eller klokt å holde åpent, så har de mulighet til å stenge.

Praktiske utfordringer

Fagerhaug sier at utdanningsforbundet følger situasjonen tett.

– Smittesituasjonen i osloskolene er bekymringsverdig. Det som bekymrer mest er først og fremst arbeidsforholdene til både lærere og elever.

Hvor lenge det vil være mulig å opprettholde tilnærmet normal undervisning i skolene fremover, er spørsmålet hun stiller seg.

Fagerhaug forteller at de får rapporter om at en del elever holder seg hjemme fordi de selv ønsker det, eller fordi foreldrene er bekymret for å sende dem på skolen. I tillegg er både lærere og elever smittet eller nærkontakter til andre smittede – og derfor i karantene.

Fagerhaug hevder at skolene setter pris på at de selv, i samarbeid med bydelsoverlegen, får velge om de ønsker å stenge eller holde åpent.

Dette er viktig da det er store forskjeller på smittenivået på de forskjellige skolene, poengterer hun.

– Men det er ikke slik at det som er riktig i dag, er riktig om to dager. Det er altså ikke sikkert at situasjonen der skolene selv kan velge om de vil holde åpent eller ei, vil fortsette.

For dårlig hjemmetilbud

Hana Mulalic, leder for elevorganisasjonen i Oslo, håper skolene kan fortsette å holde åpent.

– Vi vet at mange ungdommer har hatt det vanskelig i tiden hjemme. Det har preget dem psykisk. Derfor er det veldig viktig at vi kommer tilbake til normalen. Men det er klart: Vi følger de smittevernfaglige rådene, sier Mulalic.

Elevorganisasjonen synes ikke at det kommunen gjør for de på hjemmeskole, er bra nok.

– Man må klare seg litt selv. Tilbakemeldinger vi har fått er at elevene sitter hjemme og gjør oppgaver, og har lite dialog med lærerne sine. Dette fordi lærerne bare venter på at elevene kommer tilbake, som kan ta alt fra én til to uker.

– Følger situasjonen nøye

Fagerhaug deler Mulalics bekymring.

– Spørsmålet er hvor lenge man kan opprettholde det nivået vi er på nå. Det store spørsmålet er det praktiske: Får vi dette til?

– Jeg har ingen løsning, men det viktige her er dialog. Samtaler mellom helsemyndigheter, utdanningsetater, skoler, elever og lærere. Hvis vi ser at situasjonen blir slik at mange er hjemme, uten å få den oppfølgingen de har behov for, må noe gjøres. Det er derfor jeg sier at vi må følge situasjonen nøye fra dag til dag – kanskje til og med fra time til time. Dette er vanskelige avgjørelser, sier Fagerhaug.

Skolenes landsforbund ber onsdag ettermiddag om at skoler og barnehager over hele landet må gå tilbake på gult nivå.

Det er ikke nestleder i utdanningsforbundet i Oslo enig i.

– Vi følger som sagt situasjonen nøye, ting kan endre seg fort. Vi er svært spent på hva som skjer videre utover dagen i dag og hvilke avgjørelser som blir fattet, sier Fagerhaug.

Rekordmange tester seg i Oslo

Raymond om smitterekorden i Oslo: – Det er ingen tvil om at smittesituasjonen er krevende