Professor og virusekspert, Ørjan Olsvik, sier at det er en spesiell situasjon at Norge har fått inn et mutert – et virus med visse forandringer fra det normale.

– Vi har fått motstridende informasjon om det nye viruset. Men i går mottok vi data via britiske Nature Magazine om at det muterte viruset ikke er mye mer smittsomt. Likevel kan flere bli alvorlig syke rett og slett fordi det er mye smitte.

Olsvik understreker at det ikke finnes vitenskapelig data på at det britiske, muterte viruset er mer dødelig. det eneste man vet er at det smitter lettere.

Det kan komme av at det er mange virus i omløp.

– Det er ingenting som tilsier at viruset i seg selv er farligere, sier Olsvik.

Vil vaksinene virke?

– Hva vet vi om hvordan en vaksine virker mot det muterte viruset?

– Det er diskusjon om hvorvidt de muterte virusene blir nøytralisert med vaksinene. Til nå har vi sett i alt 17 mutasjoner av koronaviruset. Det er ingen indikasjon på at viruset ikke vil bli nøytralisert. Vaksineprodusentene tror at vaksinene vil virke., men det vet vi ikke.

Olsvik forteller at produsentene følger med på menneskene som har testet ut vaksinen. De måler beskyttelsen på nytt og på nytt. Men foreløpig finnes det ikke informasjon om hvorvidt vaksinen vil virke noen måneder eller i mange år.

Vanligvis beskytter en vaksine i mange år. En poliovaksine beskytter for eksempel i ti år.

– Men influensavaksinen må vi ta hvert år. Vil koronavaksinen fungere på samme måte?

– Influensaviruset er nytt hvert annet år. Det er noe helt annet enn koronaviruset, men jeg liker ikke hypoteser om tragedier som kan komme. Jeg forholder meg til det vi vet, sier Olsvik.

Tilstrekkelig testing

– Hva tenker du om at det ikke har vært obligatorisk å teste seg hvis man har vært i for eksempel Storbritannia?

– Vi har et testregime for alle som kommer fra utlandet. De skal ha testet seg før de kommer. Hvis de kommer fra land med høy smitte, skal de inn i karantene i 10 dager. De skal da ta en hurtigtest på dag 3 og en gentest på dag 4. Hvis testene er negative kan de slippes ut på dag 7.

Olsvik mener dette skal være tilstrekkelig.

– Er det riktig å innføre en nedstengning i Oslo nå?

Olsvik mener drastiske tiltak bør vurdere i områder med høy smitte.

– Men hvis det er ingen smitte eller veldig lav smitte er ikke slike tiltak forsvarlige ut fra medisinske hensyn, sier han.

Han tar til orde for å vurdere fortløpende tiltak.

– Tiltakene må være geografiske. Men vi må ikke gjøre det å gå ut på Finnmarksvidda hvor det er fire kilometer til nærmeste nabo til en kriminell handling.

Hvorvidt det bør innføres portforbud i Oslo overlater han til Raymond Johansen og Bent Høie.

– Dette omfatter en såpass stor del av befolkningen. Det er tross alt landets hovedstad, sier eksperten.