Raymond Johansen kom tidligere denne uken med et ønske om at flere skal søke seg til yrkesfag på videregående skole.

– Jeg har en veldig, veldig klar oppfordring nå i forkant av søknadsfristen: Søk yrkesfag, det åpner dørene til utrolig mange spennende muligheter og jobber, sa han til Avisa Oslo.

Byrådslederen oppfordret regjeringen til å kreve at ti prosent av arbeidstimene som utføres på vegne av staten, når staten bestiller varer og tjenester, skal utføres av lærlinger. I dag ligger dette kravet på fem prosent i statlige bestillinger, mens Oslo kommune har satt kravet til ti prosent.

Kaan Inan, som er bystyrerepresentant og fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget, mener imidlertid at dette kun er én side av saken.

– Aldri før har flere yrkesfagelever stått uten læreplass. Mange yrkesfagelever blir bedt om å ta siste året sitt på skolen, istedenfor i en bedrift. Det er et dårligere tilbud til eleven, og koster kommunen mer. Byrådet, med Raymond Johansen, i spissen har ikke bidratt noe særlig til å få flere elever ut i bedrift. Tvert om, de har kuttet år etter år.

Kuttet i lærlingstilskuddet

Kaan Inan mener det viktigste virkemiddelet for å få bedrifter til å ta inn lærlinger er det såkalte lærlingstilskuddet. Han forteller at regjeringen har økt det statlige lærlingtilskuddet med 20.000 kroner per lærling siden 2013.

– Hva gjør byrådet? Jo, de fjernet det kommunale lærlingstilskuddet helt. Det eksisterer ikke lenger, sier han.

Han peker også på at lærlinger er mindre tilgodesett i Oslo kommunes budsjett for 2021.

– I tillegg til at de har fjernet det kommunale lærlingstilskuddet, så har de også kuttet 13 millioner i lønnstilskudd til lærlingene i siste budsjett, sier han, og viser til at budsjettet for 2021 kuttet 13 millioner til utdanningsetatens underliggende virksomheter som tar inn lærlinger.

– Dersom det var handling bak ordene til byrådsleder Raymond Johansen, så hadde han satset på denne gruppen for lenge siden. Istedenfor så kutter han tilbudet til yrkesfagelever ved hvert eneste budsjett, når han har mulighet. Fei for egen dør, Raymond.

Flere søker yrkesfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at stadig flere i Oslo søker seg til yrkesfag. I 2016 var 21,8 prosent av søknadene til videregående skole til yrkesfag i Oslo, mens 27,3 prosent søkte seg til yrkesfag i 2020.

Dette er likevel ikke godt nok, mener Kaan Inan.

– Selv om tallene i Oslo er høyere enn i resten av landet, kan han ikke bare lene seg tilbake og tro at alt er flott. Når du først kutter for yrkesfagene, kan du ikke deretter gå ut og skrike at det bare er å søke og starte. Du må som byrådslederen ha gjort jobben på forhånd for å gjøre det enklere for elevene å gå ut i bedrift, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen avfeier imidlertid kritikken fra Kaan Inan.

– Høyre styrte Oslo i 18 år, og i løpet av disse årene stupte søkingen til yrkesfag i Oslo. Samtidig så vi mer og mer lovløse tilstander i arbeidslivet, ikke minst i bygg- og anleggsbransjen der useriøse aktører fikk dominerende. De siste årene har trenden snudd, og det burde også Høyre glede seg over.

Saken fortsetter under bildet.

Han står ved at regjeringen i det store og hele har svekket lærlingers posisjon med sin politikk.

– Jeg synes det er kjempebra at regjeringen har bidratt med økt lærlingtilskudd og har tidligere gitt dem honnør for det. Samtidig må vi ikke glemme at vi har en regjering som har valgt å utvanne arbeidsmiljøloven, anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet, svekke trepartssamarbeidet og legge til rette for mer innleie og mer midlertidige ansettelser. Dermed gir de konkurransefortrinn for billig utenlandsk arbeidskraft i stedet for å gi seriøse aktører som bruker lærlinger et konkurransefortrinn.

Kuttene i lærlingtilskudd forklarer han med at midlene ble flyttet på for mer effektivt å treffe yrkesfagelever.

– Pengene vi tidligere brukte på et ekstraordinært lærlingtilskudd gikk jo ikke til lærlingene, men til etater i Oslo kommune. Pengene omdisponerte vi til tiltak for å få flere søkere til yrkesfag, i tråd med byrådets yrkesfagstrategi «Yrkesveien». Det hjelper jo ikke å gi etater i Oslo kommune et ekstra tilskudd om lærlingene uteblir. Omdisponeringen har i ettertid vist seg å være et veldig godt grep. Pengene kunne rett og slett brukes på en mer fornuftig måte, sier Johansen.