I en fersk pressemelding skriver byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), at byrådet ber om at søknader som samsvarer med forslaget fra Plan- og bygningsetaten skal kunne behandles.

– Vi har vurdert alle innspillene og klagene grundig. Jeg har stor forståelse for at det midlertidige byggeforbudet kan oppleves vanskelig både for privatpersoner og bedrifter. Vi jobber derfor for at denne midlertidige fasen skal vare så kort som mulig, sier byråden i pressemeldingen.

Byrådet ba i 2021 PBE om å foreslå innstramminger i småhusplanen for Oslo som omfatter nesten 30 000 eiendommer. Da forslaget kom i våres ble det samtidig innført et midlertidig forbud mot tiltak i hele området. Klagene og protestene har vært mange og høylytte.

Smutthull

Nå kommer byrådet noe av kritikken i møte, ved at noen saker kan behandles. Avisa Oslo omtalte tidligere i høst et lite kjent smutthull i byggeforbudet. Plan- og bygningsloven åpner for at kommunen kan gi samtykke til at tiltak gjennomføres, til tross for et midlertidig forbud.

Monica Wessel Jotun søkte i vår om rammetillatelse til å sette opp en enebolig på Nordstrand. Prosjektet ble stanset på grunn av småhusplanen, men etter å ha gjort noen justeringer søkte hun om samtykke. Byrådets innstilling kan være godt nytt for henne og andre i tilsvarende situasjon.

– Fantastisk. Jeg er veldig takknemlig for at de har vært lydhøre for det vi har hatt på hjertet, utbryter Jotun når hun får nyheten om byrådens konklusjon.

I forslaget til ny småhusplan har man redusert utnyttelsesgraden på tomter fra 24 til 16 prosent, alle boliger må ha minst 600 kvadratmeter tomt og en rekke andre tilstramminger.

– Alle skal behandles likt etter loven, og det er vanskelig å lage tilpasninger uten at det som oppfattes rettferdig for noen blir urettferdig for andre. Derfor anbefaler vi byutviklingsutvalget å opprettholde det midlertidige byggeforbudet slik det er, sier Marcussen.

Byrådets innstilling skal nå behandles i byutviklingsutvalget.

Utbygger kan tjene 15 millioner på kommunens retrett