– Vi må ikke bli helt MDG.

Det sa Bjerke-politiker Egil Husmo da byutvikling ble diskutert under Oslo Høyres årsmøte.

Konkret diskuterte fylkeslaget et forslag fra programkomiteen kalt «en moderne, menneskevennlig og sirkulær by», som blant annet inneholdt følgende setning:

  • Vi vil jobbe for å flytte biltrafikk bort fra bolig- og sentrumsområder.

Ba om samferdselsprosjekter i Groruddalen

Det lå også inne et punkt om et «stort løft for fotgjengere i Oslo». Her ønsket komiteen å utarbeide en strategi som skal gjøre det attraktivt og trygt for fotgjengere.

«De aller mykeste trafikantene må stå øverst i samferdselspyramiden og ha forrang i gater og veikryss. Flere gater i sentrum må utvikles til gågater eller «Shared space» hvor fotgjengere er høyest prioritert», heter det i punktet.

Husmo pekte på valget i 2023 og den rundt 150.000 store befolkningen i Groruddalens behov for parkeringsplasser. Han framhevet også at rundt ti prosent av stemmene her gikk til FNB (nå omdøpt til FP) under forrige lokalvalg.

- Mitt poeng var at det er forskjell på indre og ytre by. Byrådets parkeringsnorm for nye bygg og fjerning av parkeringsplasser ved eksempelvis ny flerbrukshall vil gjøre det vanskelig å arrangere turneringer. Barnefamilier med behov for bil i hverdagen vil flytte ut av Oslo. Politikk og budskap må tilpasses den virkeligheten folk flest opplever, utdyper Egil Husmo om sine synspunkter da Avisa Oslo tar kontakt.

Bjerke Høyre ba Oslo Høyre satse på samferdselsprosjekter som miljølokk over E6 ved Furuset, Manglerudtunnelen og Fossumdiagonalen.

«Lokale utslipp av støv og støy hindrer bærekraftig byutvikling og helseforsvarlige nærmiljøer», het det i forslagene Bjerke Høyre ba om.

Forsvarte byutviklingspolitikken

Under debatten på årsmøtte møtte Husmo innvendinger fra flere sentrale politikere. De reagerte på at han betegnet Oslo Høyres foreslåtte byutviklingspolitikk som «helt MDG».

Oslo Høyres bystyrepolitiker og avtroppende nestleder Eirik Lae Solberg mente det var forskjell på Oslo Høyres foreslåtte ønske om å «jobbe for å flytte biltrafikk bort fra bolig- og sentrumsområder» og MDGs mer radikale linje.

Fylkeslagsleder Heidi Nordby Lunde, som i likhet med Lae Solberg er avtroppende, skrøt på sin side av den nye byutviklingspolitikken og avviste at Høyre kopierte andre partier.

– Kjære dere, vi bygget ikke Bjørvika fordi vi er som MDG. Vi bygget det fordi vi er Høyre, og har en stolt historie med å drive moderat, pragmatisk byutvikling, sa Nordby Lunde.

– Ingen motsetning

Nordby Lunde sa at det «selvfølgelig» skal bygges parkeringsplasser i ytre by.

Hun skryter av den foreslåtte byutviklingspolitikken, som inneholder prinsipper som å myke opp høyhusplanen «der byggene ikke ødelegger viktige siktlinjer», effektiv tomteutnyttelse og krav til arkitektonisk kvalitet.

– Det er ingen motsetning mellom å frigjøre arealer til menneskelig aktivitet, og å sørge for nødvendig parkering i både indre og ytre by, sier Heidi Nordby Lunde til Avisa Oslo.

Nordby Lunde mener at Oslo Høyre alltid har vært pragmatisk her. Her fremhever hun at partiet i sin tid gikk inn for å fjerne en tredjedel av parkeringsplassene i sentrum i samarbeid med næringslivet og foreslo en bilfri Fritjof Nansens plass i 1999.

– Dette er ikke MDG-politikk, men god Høyre-politikk. Jeg er så glad for at Oslo Høyre nå løfter seg på disse områdene. Det byrådet frykter mest er ikke kritikk, men at vi snakker om vår egen politikk. Dette lover virkelig godt for valget 2023, mener Oslo Høyres avtroppende leder Heidi Nordby Lunde.

Avisa Oslo følger helgas årsmøte, der den tidligere stortingsrepresentanten Morten Steenstrup er foreslått til å bli Oslo Høyres nye leder.

Les også

Nasjonal skjenkestopp ga liv til lettøl