Dette er de nye nasjonale anbefalingene:

 • Énmeteren blir nå til tometeren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.
 • Bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Alle reiser som ikke er nødvendige, bør utsettes med disse unntakene:
 • Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
 • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
 • Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars og varer til 12. april.

Dette er de nye nasjonale reglene:

 • Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.
 • Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:
 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser
 • Ved privat sammenkomst utendørs kan man samle 20 personer.
 • Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn ti personer.

Regler og anbefalinger i Oslo kommune

I tillegg gjelder egne regler for Oslo kommune. Dette er tiltakene som kommunen har varslet ville gjelder fra onsdag 17. mars:

 • Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.
 • Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.
 • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.
 • Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted der det er mer enn ti personer til stede. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man skal møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser og lignende.

Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske. Barn under 12 år med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn som har plass i AKS til vanlig, vil få et tilpasset tilbud i AKS de tre arbeidsdagene i påskeuken.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april. Øvrige tiltak gjelder til 9. april. Det gjelder også de eksisterende tiltakene, det vil si:

 • Rødt nivå i barnehager og barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)
 • Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Stengte serveringssteder (med unntak av take-away) og skjenkeforbud
 • Stengte butikker (med noen unntak, bl.a. dagligvarebutikker og apotek)
 • Stengte treningssentre, teatre og kinoerForbud mot arrangementer (med noen unntak, blant annet begravelser)

Alle råd og regler i Oslo kommune finner du her.

Kilder: NTB og Oslo kommune