Tirsdag konkluderte Statsbygg med at nye Oslo fengsel bør legges til Bredtvet i Groruddalen.

– Vi mener det finnes mange andre alternativer, og vi har ikke vært opptatt av at dette må ligge i Oslo på død og liv. Rapporten viser at det finnes mange tomter som er bedre alternativer, som har lokal støtte. Dette har blitt et kostnadsspørsmål, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun var SVs førstekandidat fra Oslo under stortingsvalget i høst, og har representert byen i nasjonalforsamlingen siden 2017.

Kaskis mann, Ola Wolff Elvevold, leder SVs bystyregruppe. Han er like negativ til fengselsplanene som kan ramme nabolaget der de bor på Veitvet. Elvevold sier til Avisa Oslo at han tok opp saken på møtet i byutviklingsutvalget på onsdag.

– Vi i Oslo må se på hva vi kan gjøre for å gi et veldig tydelig signal om at dette kommer ikke Oslo til å akseptere. Vi har et bystyremøte om to uker og der kommer nok denne saken til å bli tema på et eller annet vis. Jeg jobber med å se på hva slags type respons det gir mening at bystyret kan gi i det møtet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at «Bredtvet framstår som den eneste reelle fengselstomten i Oslo», men sier samtidig at hun er klar over det lokale engasjementet for Bredtvet-skogen.

– Jeg vet at det er et stort engasjement for å bevare Bredtvet-skogen. Jeg jobber nå med å se om vi kan nedskalere et nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av skogen, samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, og legge arbeidsplasser til Groruddalen, skriver Mehl i en e-post til Avisa Oslo.

Stiller forslag i Stortinget

Kaski sier at hun nå vil kjempe for å få stanset utbyggingen av fengselet på Bredtvet.

– Vi har fremmet et forslag som skal behandles på Stortinget, som går ut på å stanse planene om å bygge på Bredtvet. I tillegg har vi et forslag om å bedre soningsforholdene for de kvinnelig innsatte på Bredtvet.

Hun mener det blir feil å bruke de dårlige soningsforholdene for kvinnelige innsatte på Bredtvet fengsel som et argument for å legge nye Oslo fengsel til Bredtvet.

– De er i dag under enhver kritikk, men det er jo helt på trynet at du skal være nødt til å bygge et gigantisk nytt fengsel for menn for å få gjort noe for de kvinnelig innsatte.

Samtidig håper hun å få drahjelp fra lokalpolitikken i Oslo.

– Gitt at motstanden på Rådhuset er stor, vil det til syvende og sist koke ned til om regjeringa er villig til å tvinge frem en statlig plan. Skal regjeringen være en sånn regjering som tvinger en så viktig sak ned over hodet lokalpolitikerne? spør hun retorisk.

Elvevold vurderer at det ikke er MDG det står på, men håper at Oslo Arbeiderparti vil stå fast ved sitt tidligere vedtak fra i fjor vår om at de er «imot en utbygging som tar av Bredtvetjordene».

Han håper at de vil være med på å gi et tydelig signal i tråd med hva SV mener.

Advarer mot tvang

Elvevold er enig med Kaski om hvilket signal det sender, dersom regjeringa presser gjennom byggeplanene mot lokalpolitikernes vilje.

– Hvis staten har tenkt til å tvinge gjennom dette, så må de gjøre seg klar til å gjøre denne saken til en statlig plan og det er noe som bør sitte veldig langt inne. Jeg håper ikke at det blir aktuelt her. De kan ikke regne med støtte fra flertallet i bystyret eller byrådet til å gå løs på verdifulle områder som dette.

SV-politikeren påpeker at flere bydelsutvalg, Plan- og bygningsetaten og lokale innbyggere er svært negative til fengselsplanene.

– Statsbygg og justisministeren sier at de vil jobbe med avbøtende tiltak for å unngå å ta av skogen, hvordan ser du på de mulighetene?

– For oss som kjenner området, går tur her og bruker stedet, er det vanskelig å se hva det skulle gå i. Så lenge det innebærer å bygge utenfor dagens fengselsmur, innebærer det selvfølgelig å ta av det som er friområdet og skogsområdet som har en stor verdi med tanke på biologisk mangfold, er til rekreasjon og er en transportåre for blant annet folk som har barnehage i området.

– Tar kampen på vegne av mange

SV-politikeren synes ikke noe om forslag om å gjøre friområdene som gjenstår mer attraktive. Wolff Elvevold mener politikerne bør forholde seg til de enkle fakta om man tar av skogsområdet eller ikke.

– Du og Kaski bor selv i området og har verv hvor dere kjemper imot dette, ser du noen negative sider ved det?

– Alle folkevalgte bør være opptatt av lokalsamfunnet de bor i. Vi to er på langt nær alene om dette engasjementet. Jeg synes det må være et gode at man som folkevalgt er opptatt av å representere velgerne sine. Dette er en del av byen og vi i SV er, som mange og stadig flere velgere, opptatt av å ta kampen på vegne av deres interesser.

Han fortsetter:

– Her er det en sterk og tydelig motstand fra alle partier lokalt. Så er det en del nasjonale politikere som har en annen agenda.

Etter det siste forslaget fra Statsbygg, har justisministeren uttalt at Bredtvet er det eneste alternativet for å realisere et nytt fengsel i Oslo. Wolff Elvevold erkjenner at det er en risiko for at motstanden kan føre fengselet ut av byen.

– Det er et gyldig argument at det må være en rimelig reiseavstand til for eksempel domstolen og andre funksjoner og pårørende i Oslo, men om det er innenfor eller utenfor kommunegrensa kan ikke være avgjørende her.

Blandede signaler fra Ap

I uttalelsen fra justisministeren, gir hun uttrykk for at det ikke finnes andre aktuelle tomter i Oslo.

– Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår Bredtvet som det eneste reelle alternativet. Tomten på Haugenstua er både dyr, svært liten og har usikre grunnforhold, og Statsbygg peker på at det vil være krevende å bygge et godt fengsel på denne tomten. Alternativet til Bredtvet er å flytte fengselet ut av Oslo. Jeg vil vurdere ulike løsninger så raskt som mulig. Det haster å komme videre med erstatning for Oslo fengsel, som kan bli pålagt stenging når som helst, sier statsråden.

Når det gjelder Mastemyr-tomten i Nordre Follo, som også har blitt nevnt som alternativ, opplyser Mehl at eieren ikke vil selge tomten. Justisministeren sier hun ser på en løsning der en del av fengselsplassene legges til Oslo, mens andre kan legges lenger enn 45 minutters kjøreavstand fra hovedstaden.

– Av praktiske årsaker bør for eksempel varetektsplassene ligge nært Tinghuset og Politihuset i Oslo. Det handler om blant annet god og effektiv transport av innsatte. Når det gjelder andre fengselsplasser så er ikke avstanden til Oslo sentrum like relevant, og jeg vil derfor vurdere om disse plassene kan legges til andre fengselstomter på Østlandet, sier Mehl.

Samtidig har flere politikere fra Arbeiderpartiet gitt uttrykk for at fengselet bør ligge i Oslo. Ap vedtok i vår at «Oslo Arbeiderparti er imot en utbygging som tar av Bredtvetjordene». Flere har imidlertid tatt til orde for at en utbygging på Bredtvet er mulig innenfor rammene av vedtaket. Mest profilert av disse er stortingsrepresentant, eks-varaordfører og groruddalspolitiker Kamzy Gunaratnam.

I et VG-innlegg titulert «Et nytt Oslo fengsel må ligge i Oslo» uttrykker politikeren blant annet at:

  • Oslo fengsel bør ligge i Oslo, slik at de innsattes pårørende er kort vei unna.
  • Et nytt Oslo fengsel på Bredtvet med både kvinner og menn kan gi bedre soningsforhold for kvinnene som soner i det allerede eksisterende kvinnefengselet på Bredtvet.
  • Man kan bygge ut på Bredtvet og samtidig verne om mesteparten av Bredtvetskogen.