– Oslo er den mest delte byen vi har i Norge. Forskjells-Norge blir ekstra tydelig her.

Det sier Audun Lysbakken til Avisa Oslo. SV-partilederen og Oslo SVs førstekandidat Kari Elisabeth Kaski tok lørdag en prat med Avisa Oslo i forbindelse med partiets valgkampåpning i hovedstaden.

For anledningen tok SV-erne en «forskjellsvandring» gjennom en by med store variasjoner – ikke minst når det gjelder inntekt.

Der gjennomsnittsbeboeren i bydel Stovner tjente 385.000 kroner i året i 2019, var det tilsvarende tallet for Vestre Aker oppe på 833.000, ifølge SSB-statistikk vist til på kommunens hjemmesider. SV ønsker å bekjempe disse ulikhetene ved ti ulike tiltak for en mer rettferdig by. Og da Avisa Oslo spurte Kaski og Lysbakken om det var et punkt de ville framheve, kom de fram til boligpolitikken.

– Allerede ser vi at flere av flere av dem som drifter denne byen – de som jobber på sykehus, i eldreomsorgen, på skolene våre og kjører trikkene og bussene våre – har ikke råd til å bo her. Det er et enormt problem. Da er det arbeiderklassen som betaler prisen for et feilslått boligmarked ved at de må flytte ut av byen, og ser familien sin mindre fordi de må pendle, sier Oslo-politikeren Kaski.


Disse grepene ønsker SV

Avisa Oslo har tidligere omtalt at SV ønsker blant annet å:

  • Utrede reform, som fjerner eller drastisk reduserer netto skattesubsidier til bolig og eiendom.
  • Skjerpe beskatning av sekundærboliger.
  • Satse stort på en tredje boligsektor.
  • Etablere statlige utbyggere som ikke drives med profitt.
  • Sette tak for hvor mye bankene kan låne ut til bolig, og vekte det sånn at førstegangskjøperne får en høyere andel enn i dag.

– Vi mener at en ny regjering må ha en egen boligminister. Det handler om å ta tilbake kontrollen over boligmarkedet, sånn at vi ikke skal få prisveksten, som utestenger flere og flere fra å eie bolig i Oslo, sier Lysbakken.

Han sier at SVs politikk handler om å gjøre det mindre lukrativt å spekulere i boligmarkedet, og å bygge en type boliger som flere enn i dag har muligheten til å bo i.

– Vi må slutte å tro at det ikke er mulig å gjøre noe, slår Lysbakken fast.

Vil ha nasjonal satsing på tredje boligsektor

I Oslo står flere kommunalt eide boliger tomme. Et eksempel på dette er Hagegata 30 på Tøyen, som byrådet vurderer som et utgangspunkt for den tredje boligsektoren SV ønsker.

Høyresiden har kritisert denne politikken, og satt spørsmålstegn ved om de 12 millionene byrådet har satt av til et forprosjekt egentlig vil ende med noe som monner i et stort boligmarked.

– Du kan ikke forvente at Oslo skal klare alt alene. Du må ha en nasjonal boligpolitikk og en regjering som er villig til å ta tilbake kontrollen, sier Lysbakken.

Da Avisa Oslo spør hvor stor satsing SV egentlig ser for seg på nasjonal basis, svarer Kaski følgende:

– Vi må huske at boligeierne i dag subsidieres med et sted mellom 30 og 50 milliarder kroner hvert år. Det er enorme summer. Og da er det i praksis de som er utenfor boligmarkedet som subsidierer de innenfor, og de største summene går til de som kjøper de dyreste boliger.

– Hvor mye penger skal dere inn med?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Det kommer an på størrelsesorden, ambisjonsnivå og de erfaringene vi gjør oss fra Oslo. Jeg vil ikke spekulere i det, svarer Kaski.

Avgjørende for regjeringssamarbeid

Boligprisene i Oslo sank med 0,2 prosent i juli, men den lille nedgangen kommer etter en lengre tid med sterk oppgang, og noen områder av byen er dyrere enn andre.

Som et ekstrem-eksempel, viste Kaski til et boligkjøp på 236 millioner kroner på Tjuvholmen. Gjort allerede tilbake i 2013.

– Tjuvholmen er et eksempel på hvordan boligmarkedet har sviktet, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo, og fortsetter:

– Du har disse vanvittige boligprisene, og vi vet også at veldig mange har spekulert på å kjøpe boliger der, deriblant kjøpere fra skatteparadiser. Norge er et skatteparadis på bolig der du bare kan putte penger inn og tjene enorme summer.

SV ønsker en rødgrønn regjering bestående av seg selv, Ap og Sp. Meningsmålinger tyder på at dette kan bli en flertallsregjering dersom Sp, som foretrekker å regjere bare med Ap, ønsker å samarbeide med SV.

Å få på plass politikken de skisserer i sine ti punkter for en grønnere og mer rettferdig by, vil være helt avgjørende for om SV går inn i regjering. Det bekrefter Audun Lysbakken overfor Avisa Oslo.

– Vi har sagt at det er to ting som særlig vil avgjøre om vi går inn i regjering: Om vi har en troverdig plan for å få forskjellene ned og om vi kan nå klimamålene.

Les mer om punktene her:

Les også

Ti punkt for mindre forskjeller og en grønnere by