KrF, Høyre og Venstre er blitt enige om hvordan de mener krisemillionene bør fordeles, om det hadde vært de som hadde makta i Oslo-politikken.

De tre partiene har en drøy tredjedel av representantene i bystyret, og er dermed avhengig av støtte fra andre partier, om deres plan skal gjennomføres.

– Det er bra at vi har fått en så stor andel av midlene. Oslo er så hardt rammet, og det er bra at Stortinget anerkjenner det, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Høyres bystyregruppe.

De mener det er tre formål som må prioriteres ved fordelingen av støtten:

  • Serverings- og utelivsbransjen tildeles midler sjablongmessig, etter samme fordelingsmodell som sist. Da ble fordelingen gjort ut ifra blant annet hvor mange ansatte en bedrift hadde og etter hvor hardt rammet bedriften var.
  • Etablere søknadsordning for virksomheter som har falt utenfor.
  • Destinasjonsselskapet Visit Oslo tildeles midler for å generere aktivitet hos næringsdrivende i Oslo innen reiselivsnæringen.

Vedtaket fra Stortinget sier at midlene bør gå til virksomheter som til nå har falt mellom støtteordningene.

– Vi vet at det er en del som sliter, sier bystyrepolitiker Espen Andreas Hasle (KrF).

– Vi kjenner også til en del bedrifter med frivillige som har falt mellom alle støttefordelinger, som for eksempel Friskis og Svettis. De må vi prioritere. Det er mange støtteordninger som ikke treffer alle, og nå får man en mulighet til å rette opp i det, sier Hasle.

Et annet eksempel som går innunder denne bolken er virksomheter som startet opp i 2019, og som derfor har for lave tall til å komme inn i støtteordningene, men som fortsatt driver og derfor må anses som levedyktige.

Rygg: – Det er kritisk

Visit Oslo er et markeds- og kompetanseorgan for Oslo-regionen med ansvar for å profilere byen på vegne av besøksnæringen.

– Dem som normalt finansierer Visit Oslo har lave inntekter, så det gjør det viktig å gi dem en håndsrekning nå, sier Rygg.

– Visit Oslo bør gis midler for å blant annet hjelpe og synliggjøre hva som er åpent i byen nå. For eksempel hvilke restauranter som er åpne, slik at folk kan dra dit og støtte dem. De har også laget et bra program for hvordan å øke aktiviteten i bydelene og appellerer til bruk av byen og sentrum når det går an.

Hun håper byrådet kommer raskt på banen.

– Mange av de vi ønsker å hjelpe har lite penger i kassen på grunn av pandemien, og regningene kommer krypende. Det er kritisk. Næringsbyråden gjorde en stor jobb med å få midlene ut raskt sist, og vi håper bransjene som vi vil gi støtte sjablongmessig vil få det fort, sier Rygg.