Veggene i det tidligere museet har fortsatt spor etter gamle utstillinger og falmet treverk der det hang malerier i årevis.

Utenfra har bygget sett tomt ut en stund, men lokalene bærer preg av flyttearbeid før Munchmuseet er ferdig utflyttet 1. juni.

Om kort tid vil det forhåpentligvis se helt annerledes ut her.

Kommunen har kastet seg rundt for å få til midlertidig bruk av gamle Munch ut året, etter at museet har flyttet ut. Det mens de jobber med å avgjøre hva som skal fylle bygget permanent.

Stolte byråder

– Tanken er at det skal være aktivitet her. At et så viktig bygg ikke skal stå tomt. At man har klart å snu seg rundt så raskt og fått det til: Jeg er er litt stolt av det, sier en glad byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

Han smiler godt når han sier:

– Folk er glade i bygget. At det skal fylles med liv og røre – og kjærlighet – er kjempebra.

Gamal får støtte fra byråden for næring og eierskap.

– Det gjør meg veldig glad og stolt. Som byggebyråden i alt dette, er det fint å se at vi klarer å ta i bruk et bygg med så god kvalitet raskt etter at Munch har flyttet ut. Det er ikke bra når bygg blir stående tomme og vi har et mål om å få ned andelen kommunale bygg som ikke er i bruk, forteller Victoria Marie Evensen.

De har med seg vaktmester Geir Hanssen på omvisningen i de historiske lokalene. Han har jobbet her siden 1992.

– Jeg setter pris på at det kommer ny aktivitet inn her. At ikke bygget dør, forteller han.


Dette kan komme inn

Utstillinger, foredrag, konserter, teater og forskjellige aktiviteter for barn og unge er mulige alternativer.

– Det blir spennende å se hva man klarer å få til. Det kan være mye innen kultur, teater, visuell kunst og aktivitet for barn og ungdom. Men det er ikke vi politikerne eller kommunen som skal finne på det. Alle som vil fylle bygget midlertidig kan søke. Derfor er det kult med dette pilotprosjektet. Folk skal kunne komme inn her, si «Ah!» og få en idé. I dialog med Oslobygg og Kulturetaten kan de se hva de får til, sier kulturbyråd Gamal.

Han er spesielt glad for at bydel Gamle Oslo er involvert. I samarbeid med Kulturetaten skal bydelen sørge for at også mindre aktører fra nærområdet får mulighet til å ta del i bruken. De vil bidra til mangfoldet i tillegg til de større sluggerne som har flere ressurser på sin side.

Gratis leie

Leie av lokalene vil ikke koste en krone for aktørene som ønsker å arrangere noe i signalbygget på Tøyen.

– Dette er et pilotprosjekt hvor lokalene vil leies ut gratis. Det er fordi det ikke er noen endringer som må til for å benytte bygget, det kan brukes som det er. Det gjør at kommunen ikke vil ha noen særlige utgifter ved det og sørger for at vi kan få til prosjektet på en gunstig måte for mindre aktører.


– Spre ordet!

19. mai vil kommunen gå ut med en utlysning hvor alle aktører kan søke om å fylle bygget med liv midlertidig. Det kan være i både lengre og kortere perioder. Det vil også arrangeres et folkemøte for folk som er interessert.

– Spre ordet! sier Gamal entusiastisk.

Oslobygg skal gjøre bygget klart og stå for teknisk drift. Kulturetaten som skal sørge for å finne ut av hvilke aktører som får komme inn.

Aktørene selv står for hvordan innholdet i det de gjør skal arrangeres og presenteres.

Trolig vil de komme inn fra og med i høst. Byrådene trekker fram at det blir viktig læring for både dem og brukerne å se hvordan de store lokalene kan brukes til forskjellige aktiviteter og arrangementer.

Lokal tilhørighet

Kommunen har allerede inngått en kontrakt med Oslo arkitekturtriennale. I juni vil de starte arbeidet med å klargjøre festivalen «Oppdrag nabolag».

Til høsten vil arkitekturtriennalen være klar for å ta imot folk på utstillinger om nabolagsprosjekter fra Norden og Oslo, samt være et sted for nabolagsdebatt og arrangementer om utformingen av områdene vi bruker – også om lokalmiljøet på Tøyen.

Festivalen vil være åpent for publikum fra 22. september til 30. oktober.

Kulturbyråden trekker fram viktigheten av aktørene, har et innhold som reflekterer området.

– Det er veldig viktig at for meg at aktørene har en klar forankring hos lokalbefolkningen her. At man klarer å trekke inn lokale folk i tillegg til folk rundt i byen. Det er viktig at vi klarer å sørge for at dette ikke blir et fremmed sted for dem som bor i området, sier kulturbyråden.


Høster erfaringer

Parallelt med å få inn midlertidig aktivitet, venter kommunen på en utredning som vil vurdere mulig permanent bruk av det gamle Munchmuseet.

Byrådene kan ikke svare på hva som vil komme på sikt, ei heller hvorvidt den midlertidige bruken i 2022 vil gjenspeile hva som vil skje permanent i det tidligere museumsbygget.

De er klare på at kommunen vil ta med seg mange erfaringer fra de forskjellige aktørene som skal skape liv i bygget nå.

– Det kommer helt an på hva utredningen viser. Den kan gå i mange retninger og jeg tror vi må se på dette prosjektet som hva det er nå: et pilotprosjekt for midlertidig bruk som vil gi oss mange nyttige erfaringer. Så vil vi komme tilbake til hva som kan være her permanent, sier eierskapsbyråd Evensen.