Forslaget er sendt sekretariatet på Stortinget, men ikke offentliggjort ennå.

– Det har dessverre blitt sånn at regjeringen i to år har snakket om at de skulle lage bedre regler for elsparkesykler. Jeg mener vi ikke kan ha enda en sesong uten noen løsning. Domstolene har sagt at Stortinget må avklare om kommunene har styringsrett. Derfor har vi lagt fram et forslag, og jeg håper vi kan samle oss tverrpolitisk på Stortinget for å rydde opp. Det har vært kaos og høye ulykkestall altfor lenge.

Bøhler understreker at dette ikke er en kamp mot elsparkesyklene i seg selv, men mot kaos de medbringer.

Forslaget sendes inn av Bøhler og Sp-representantene Geir Pollestad, Heidi Greni, Siv Mossleth og Kjersti Toppe:

  • Å klassifisere elsparkesykler som en type kjøretøy. På denne måten kan kommunene regulere parkering og andre regelverk på linje med andre kjøretøy.
  • Å presisere at kommunene selv kan bestemme over næringsvirksomhet som foregår på deres egen eiendom, slik at kommunene selv kan regulere regelverk for elsparkesykler.

Prinsippet for at næringsdrivende kan drive inntektsgivende virksomhet på deler av fortau og gategrunn, er at man må søke om tillatelse fra kommunen eller betale leie.

Men dette gjelder ikke elsparkesykler.

– Fordi de er klassifisert som «sykkel i by» i Norge, slipper de som driver med utleie av elsparkesykler unna det lovverket. Utleierne kan fritt fylle opp fortau og gangveier med elsparkesykler på kryss og tvers overalt i byrommet, uten å betale en krone for det, sier Bøhler.

Når det kommer til det andre punktet i forslaget fra Senterpartiet om at kommunene selv bør få bestemme, bygger det på erfaringene fra andre norske byer.

I både Bergen og Trondheim har sakene vært oppe i tingretten, der dommene sier at det må være opp til Stortinget om de får regulere slik kommunen selv ønsker det.

Bøhler trekker samtidig fram at land som Spania, Østerrike, Tyskland, Frankrike og Danmark har fått på plass lovgivninger for at byer selv kan regulere omfanget av utleiernes virksomhet.