– Tusen takk for jobben dere gjør!

Oliwia (17) og Nora (17) overrekker blomsterbukettene til de fem ansatte i hvite uniformer.

Fredag trapper ti elever ved blomsterdekoratørlinja på Edvard Munch Videregående skole opp på Ullevål sykehus.

Med seg har de buketter og kranser som de skal gi til de ansatte ved Ullevål Sykehus.

Meningsfull skoleoppgave

Blomstene er et resultat av elevenes tentamen.

Oliwia Marek og Nora Lofthum Nordhaug har, sammen med de andre elevene i klassen, levert sin første tentamen som blomsterdekoratørelever.

– Det føles veldig bra og meningsfullt at blomstene faktisk gleder noen, sier Oliwia.

Bak prosjektet står faglærer Erik Køpke. Han mener at det er viktig at tentamensoppgavene kan knyttes an til det virkelige liv, og ha en reell betydning.

– Personlig synes jeg sykehus-ansatte fortjener en positiv og ekstra oppmerksomhet når man tenker på alt det de har gjort i det siste. Og så tenker jeg de på Ullevål spesielt med all usikkerhet det er rundt deres arbeidsplass.

Dette ga ham idèen til en helt unik tentamensoppgave, som han håpet ville engasjere elevene.

– Jeg liker å lage tentamener og eksamener som engasjerer og hvor elevene blir ekstra inspirert til å gjøre oppgavene bra, forteller Køpke.

– Elevene har fått i oppgave å ta utgangspunkt i bygget og i stilhistorien for når Ullevål sykehus ble bygget, og lager blomsterarbeider inspirert av denne stilformen. De har fått beskjed om at de må bruker vintergrønt sånn at de lager blomsterarbeider som passer sesongen.

Som Køpke håpet på, vekket oppgaven stort engasjement. Han forteller at da elevene fikk høre hva blomsterarbeidene skulle brukes til, ble det møtt med stor entusiasme. Han forteller om en glød og arbeidslyst blant elevene.

– Det minste vi kan gjøre

Først så trodde Oliwia og Nora læreren tulla da han fortalte hva som skulle skje med tentamensoppgavene deres. Men da de skjønte at det var alvor, kastet de seg over oppgaven.

– Vi ble veldig glade da vi hørte at sykehusansatte skulle få det vi lagde. Samtidig la det jo litt ekstra press på oss. Man vil jo gjerne lage noe ekstra fint til de som har jobba så hardt under pandemien, sier Oliwia og legger til:

– Å gi de ansatte en liten oppmerksomhet er det minste vi kan gjøre.

Nora nikker bekreftende. Hun forteller at det ga ekstra motivasjon å vite at det de skulle lage, skulle glede noen.

Og det å glede andre, har vært avgjørende for hvordan bukettene har blitt. Oliwia forteller at hun valgte hvite blomster, som hun forbinder med det kliniske og rene ved sykehus, sammen med noen rosa blomster som skal representere energi og glede.

Bak munnbindene smiler de fem ansatte fra akuttmottaket bredt. De legger ikke skjul på at overraskelsen varmer.

– Hjelper på motivasjonen

Jens Holmberg, seksjonsleder ved Akuttmottaket på Ullevål sykehus, tar imot blomstene sammen med kollegaene Alma Fehaatovic, Turid Verdich og Gro Dolve.

– Det er hyggelig at de tenker på oss. Særlig når det er skoleelever, sier Holmberg.

Bak munnbindene smiler de fem ansatte fra akuttmottaket bredt. Overraskelsen varmer, bekrefter de. Særlig i en presset tid.

– Slike oppmerksomheter hjelper på motivasjonen i hverdagen, sier han.

Blomstene skal settes i skranken, til glede for både pasienter og ansatte.

Etter overleveringen av bukettene er de to jentene fornøyde. Den varme mottagelsen gaven fikk, gir elevene mye glede.

– Det føles veldig meningsfullt. Det blir mer enn bare en skoleoppgave, sier Oliwia.