– Mange av de som kommer hit er helt klart vaksineskeptikere, sier leder for Frelsesarmeens migrasjonssenter Hanne Hodnebrug.

Fra 20. desember skal Frelsesarmeens migrasjonssenter låne ut sine lokaler til Oslo kommune Helseetaten til vaksinasjon, samt bistå med informasjon til menneskene som kommer hit. Det nye samarbeidet har som mål å få flest mulig til å vaksinere seg.

– Ikke vant til å ha tillit til myndighetene

Migrasjonssenteret ligger på Majorstua, og drives fortrinnsvis for mennesker som har problemer med å få sine rettigheter på plass i Norge, selv om de jobber her, forteller Hodnebrug.

– Når jeg møter folk er det mange som er skeptisk til vaksinen. De er ikke er vant til å ha tillit til myndigheter. Men vi greier lettere å få den personlige kontakten enn myndighetene. Det er veldig bra, fortsetter hun.

Senteret har åpent tre ganger i uken og gir råd og veiledning, samt tilbyr mat og dusj. Ifølge lederen er de som bruker tilbudet stort sett polske, russiske og rumenske.

Hodnebrug forteller menneske de møter gjerne har oppsøkt dem nettopp fordi de i utgangspunktet er skeptiske til myndigheter.

– Men da kan de nå komme inn hit, hvor de føler seg trygge, og vi kan gi noe info, sier hun og fortsetter:

– Det blir en fin kombinasjon at både vi og Helseetaten har språkkompetanse innen russisk, polsk, rumensk, spansk og arabisk. Dette er et ledd i vaksinestrategien som allerede har vært ganske lenge, men vi har ikke hatt det hos oss før. Tidligere har vi bare gitt informasjon om hvor de kan finne informasjon andre steder, sier Hodnebrug.

– Mye fordommer mot vaksinen

Hodnebrug peker på at selv om både Røde Kors, Helsesenteret og Caritas har vært med og hjulpet til med vaksinering av mer vanskeligstilte, har Migrasjonssenteret en helt egen «svært stor kontaktflate»

– Disse menneskene kjenner oss, og vi har avdekket at det er mye skepsis og fordommer mot vaksinen blant dem. Informasjonen har ikke nådd så godt fem til denne gruppen. Det er derfor Helseetaten har spurt om vi kan inngå et samarbeid, sier Hanne Hodnebrug.

Hun har stor tro på at man innfører tiltak «på lavterskelnivåene».

– Flere ideelle organisasjoner har vært på banen lenge. Vi har også sagt at det er muligheter her, for det er rart med det: Når de får snakke med myndighetene på et lavterskel-nivå – et sted de er trygge og kjent med stedet og oss, hjelper det. Til mer trygghet, jo bedre er det.

– Er dette samarbeidet litt i seneste laget?

– Kanskje. Man har prøvd å få denne gruppen til å vaksinere seg, men det var først nå at Helseetaten kom så konkret rettet mot oss om å gjøre det.

Skal hjelpe allerede vaksinerte

På spørsmål om hvor mange de potensielt vil kunne få vaksinert gjennom tiltaket, svarer Hodnebrug at det er vanskelig å si.

Hun forteller videre at arbeidet også vil handle om å hjelpe allerede vaksinerte, med å få gyldig vaksinepass i Norge.

– Flere av de polske arbeiderne har vaksinert seg da de var hjemme i sommer, men har problemer med å få vaksinen registrert i Norge og få vaksinepass – det er mye usikkerhet rundt dette. Før måtte registreringen for eksempel betales av dem selv, som for noen er vanskelig, mens nå er det gratis. Det er det flere som ikke vet.

Hodnebrug håper samarbeidet får gjennomslag hos gruppen. Hun er nemlig bekymret med tanke på at flere og flere land i Europa forlanger et vaksinesertifikat.

– Da blir denne gruppa ganske marginalisert – denne gruppen som allerede er det fra før, hvis de ikke har gyldig vaksinebevis, sier hun og tilføyer:

– Flere forlanger at du har tatt vaksinen og det kan bli ganske vanskelig å bevege seg rundt i samfunnet om man ikke er vaksinert. Vi ønsker å forhindre at de faller enda mer utenfor samfunnet.

Les også

Intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus: Over halvparten av koronapasientene er ikke vaksinert