– Det er veldig synd om man ikke ser den enorme byutviklingen som er mulig gjennom å realisere stasjonen, sier Jens Jalland, administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom.

Onsdag ettermiddag holdt han innlegg for politikerne i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune. Både som direktør i Løvenskiold Eiendom, men også som representant for grunneierlaget på Vækerø.

Bakgrunnen er at kostnadssprekken på Fornebubanen har satt det foreslåtte T-banestoppet på nettopp Vækerø, i spill. I vinter bekreftet Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, at det kan bli aktuelt å droppe stoppet for å spare penger.

Bakgrunnen er en prisøkning på 4,5 milliarder kroner, som gjør at den forventede kostnadsrammen er på 23,3 milliarder kroner.

– Vil være selvfinansierende

Å kutte Vækerø er imidlertid en dårlig idé, mener Jalland.

– Vi tror at denne stasjonen vil være selvfinansierende. Da blir det merkelig å skulle spare penger på noe som i framtida kan bli tilbakebetalt via banebidrag, sier han til Avisa Oslo.

Han viser til at det bor og jobber svært mange mennesker i området i dag. En rapport fra Norconsult slår fast at Vækerø stasjon vil bli det 22. mest trafikkerte T-banestoppet av 101 stopp i Oslo – på høyde med Tveita, Økern, Furuset og Grorud.

– Det er selv uten en byutvikling på Vækerø. Tenk da på potensialet, sier Jalland.

I dag har Vækerø gode bussforbindelser, poengterte han videre. Problemet er at disse vil forsvinne idet Fornebubanen står ferdig.

– Vi blir sittende igjen uten noen ting. Det er et strekk mellom Lysaker og Skøyen der ingenting stopper, sa han i utvalgsmøtet.

Overfor Avisa Oslo utdyper han:

– I all hovedsak er det Fornebu-bussene som gir den gode kollektivdekningen på Vækerø. Disse bussene vil forsvinne. Det er jo derfor man bygger banen, sier Jalland.

Skisserer muligheter

Grunneierlaget har gitt arkitektkontoret Niels Torp frie tøyer til å skissere hvilke muligheter de ser for seg på Vækerø. Det inkluderer både boliger, næringseiendom og en ny bystrand, fylt ut i sjøen med massene fra Fornebu-utbyggingen.

– Dette er foreløpig bare en idé, eller mulighet. Det kommer ikke nødvendigvis til å bli slik, men det viser potensialet, forklarer Jalland og fortsetter:

– Uten stasjon er det slettes ikke sikkert at det blir noe nytt Vækerø. Da risikerer vi å stå igjen med en ørken, der alle bare fortsetter å kjøre forbi.

Det er imidlertid ikke bare Vækerø stasjon som går en usikker framtid i møte. Som Avisa Oslo avslørte denne uken, vegrer både Ap og SV i Oslo seg for å støtte prosjektet.

Bakgrunnen er igjen prisøkningen, men også at Viken og Oslo er blitt enige om å ta ut Majorstuen stasjon av Oslopakke 3. Det betyr at Fornebubanen ikke vil gi flere avganger østover, noe som bidrar til at flere bystyrepolitikere er skeptiske til å si ja til den økte kostnadsrammen.

– Dette må bygges

Saken skal opp til behandling i bystyret i juni. Hva som blir resultatet da, er høyst usikkert.

Onsdag gikk Høyre, Venstre og KrF sammen for å redde baneprosjektet. Sammen med MDG og Rødt har de flertall, uavhengig av hvor SV og Ap ender opp.

Grunneierne på Vækerø er tydelige i sitt standpunkt:

– Fornebubanen er det største og viktigste samferdselsprosjektet i Oslo. Dersom man ikke bygger banen nå, vil man i framtidige generasjoner lure på hvordan man kunne la en slik mulighet gå fra seg, sier Jens Jalland.

– Dette handler om byutvikling, miljø og bærekraft. Dette må bygges. For hovedstadsregionen er det et utrolig viktig prosjekt, som binder Stor-Oslo sammen, sier han avslutningsvis.