– Oslo er en by der vi har noen av Norges rikeste mennesker. Samtidig har vi et utbredt problem med fattigdom, også blant barn. Det er en delt by med mye ulikhet.

Slik argumenterer SVs gruppeleder i bystyret Ola Wolff Elvevold for skattereformen partiet hans vil ha.

SV forhandler med Ap- og Sp-regjeringen om statsbudsjettet, og de legger opp til at personer med over 600.000 i årslønn får høyere skatt. Resten får lavere. Ifølge partiets egne beregninger, som igjen er basert på Oslo kommunes statistikkbank, vil 61 prosent av byens befolkning komme bedre ut (ut fra 2018-lønnstall) sammenlignet med Solberg-regjeringens statsbudsjett.

Eksempelvis vil de med en inntekt på mellom 300.000 og 350.000 kroner få over 4.000 kroner mindre i årlig skatt.

De siste 39 prosentene må basere seg på å punge ut mer enn før – og særlig de med lønn på over 2 millioner. Her er den økte skatten på 375.000 kroner årlig, ifølge SVs tabeller (se mer lenger ned i saken).

Oslo rikere enn resten av landet

– I all beskjedenhet har SV en god politikk for folk flest i Oslo, sier Wolff Elvevold.


På landsbasis viser SSB-statistikk omtalt av Frifagbevegelse at 24,4 prosent av Norges befolkning tjener over 600.000 kroner.

Det er et betydelig lavere tall enn i Oslo. Dermed vil en større andel av Oslos befolkning få en skatteøkning med SVs opplegg sammenlignet med resten av landet.

– Vil ikke mer rikdom flyttes fra Oslo enn fra resten av landet?

– Poenget er at 60 prosent får lavere skatt i Oslo med vårt opplegg. Jeg tror også at mange Oslo-folk med høyere lønn ser verdien av et godt samfunn og en by med små forskjeller, svarer Ola Wolff Elvevold.


Frykter for verdiskapningen

Partiet Elvevold tilhører legger samlet sett til 22 milliarder mer i skatteinntekter fra formue- og inntektsskatt sammenlignet med regjeringens forslag.

Med disse pengene ønsker partiet å finansiere blant annet landsomfattende gratis AKS for førsteklassinger, 1,15 milliard kroner til tannhelse og kollektivsatsinger, som eksempelvis en halv milliard i krisemidler til pandemi.

Samtidig har andre partier advart mot det økte skattenivået. Advarslene har blant annet kommet fra Høyre og Frp.

– Dette er et budsjett for redusert verdiskaping, dårlige velferdsordninger og økte utgifter for folk flest. SV forsyner seg grovt med den ene hånden og gir noe tilbake med den andre, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i det sistnevnte partiet.

Konfrontert med advarsler om dårligere verdiskapning og mindre investeringer fra privatpersoner, svarer SVs Elvevold følgende:

– De argumentene har vi hørt fra Høyre-regjeringen i åtte år. De har hatt et stadig prosjekt med å komme opp med gode eksempler for å underbygge påstandene sine. Så vidt jeg viet har de lyktes veldig dårlig med å komme opp med slike eksempler.

Tror på gjennomslag

– Samtidig er det bred enighet om at små forskjeller gagner samfunnet på tusen store og små måter. Når vi ser at forskjellene øker i Norge, er det ganske klart for meg at vi må være mer ambisiøse enn det regjeringen legger opp til, fortsetter Elvevold.

– Vi trenger et tydelig brudd med politikken til Solberg-regjeringen, understreker han.

Uttalelsene kommer på et tidspunkt der forhandlingene mellom SV og Ap/Sp-regjeringen trekker ut.

Begge parter har tidligere uttalt at det har vært for liten framgang, og store ideologiske avstander førte også til at det ikke ble noen trepartiregjering tidligere i år.

– Hvor realistisk er det dere legger opp til?

– Det er vel ingen som har tro på at hele SVs alternative budsjett får gjennomslag. Det endelige resultatet blir et kompromiss mellom det regjeringen har lagt på bordet, og det er helt åpenbart at SV vil måtte få vesentlige gjennomslag om det skal bli en enighet, sier Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.