Regnværet i helgen har ført til flere innmeldte regnskader. Det kan både Tryg Forsikring og If skadeforsikring bekrefte ovenfor AO.

Tryg Forsikring har ikke mulighet til å sortere innmeldte skader mer spesifikt enn til regnskader i Sør-Øst Norge.

– Frem til klokken 12 mandag har vi fått inn 94 meldinger om regnskader totalt i dette området i forbindelse med flommen som har vært de siste dagene. Forløbig anslag på verdier er rundt ti millioner, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Han anslår at 75 prosent av de innmeldte vannskadene er fra Oslo.

– Nesten alle skadene er skader på bygning. Det er fire bedriftsskader og fire skader på båter, ellers er det bare bygg, fortsetter kommunikasjonssjefen og sier skadene stort sett er knyttet til vann i kjeller.

– Bekker og elver går over sine bredder og renner inn i kjellere eller avløpsnettet som blir fullt og flommer opp av kummer. Ofte er det en kombinasjon av disse to, sier Irgens.

– Skadetallet vil øke

If Skadeforsikring opplyser mandag ettermiddag at de hittil har fått meldt inn 15–16 vannskader fra privatpersoner i Oslo. Men ifølge forsikringsselskapet vil skadetallet øke i tiden framover.

– Dette blir ikke det endelige skadetallet, det er alltid et etterslep og vi vil få flere i løpet av de neste dagene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz til AO.

Ifølge Clementz er skademeldingene de har mottatt en blanding av vann i kjeller og vanninntrenging av tak.

– Sistnevnte kan for eksempel komme av at vinden har blåst samtidig som at det har regnet. At det er kommet vann inn gjennom et åpent vindu eller at taket ikke er tett, sier Clementz.

Videre sier kommunikasjonssjefen at det er «særlig typisk for Oslo at det finnes en del uinnredede kjellere i bygårder og borettslag hvor det står lagret saker og ting». Han oppfordrer folk til å tenke seg om med tanke på hva de lar stå i slike kjellerboder.

– Selv om skaden på selve bygningen er ganske liten her, og disse type kjellerboder ofte ikke er veldig innredet – det holder ofte at du bare tørker opp skikkelig – kan tingene du oppbevarer jo bli ødelagt, sier kommunikasjonssjefen.

Clementz har til sammen fire råd til Oslo-folk for å forhindre vannskader:

 1. Revurder ting i kjellerboden. Alle ting som du tar ut i kjellerboden må du gjøre følgende vurdering på: Hvis jeg flytter dette til kjellerboden vil det være mer utsatt for tyveri og vann i kjelleren? Clementz fraråder å oppbevare for eksempel fotoalbum i en slik kjellerbod som ikke kan erstattes av forsikringsselskapene.
 2. Følg ekstra med på ristene utenfor huset ditt. Er det rister som er tettet til av løv, kan det bety at vannet kan gå inn i en kjeller eller en hage i nærheten. Hjelp kommunen litt med å fjerne dette løvet. Det blir kommunen helt sikkert glad for, og sjansen for at du får vann inn hos deg blir betydelig mindre, ifølge Clementz.
 3. Enebolig? Sjekk takrenna. Hvis du har enebolig er også dette tiden på året til å se opp i takrenna og rense den for løv. Blir disse fulle av løv er det lettere at regnvann kommer inn i bygningskroppen på huset ditt. Kikk også i nedløpsrøret da dette kan ha blitt tettet med jord som bladene etter hvert brytes ned til, advarer Clementz.
 4. Følg med på været! Lær litt av nordlendingene, de er gode til å følge med på været og forberede seg på værhendelser. Bor du på Ensjø, Grünerløkka eller i Groruddalen får det ofte ikke så store konsekvenser hvis det regner. Men når det regner skikkelig må du ha et bevisst forhold til været og være litt forberedt, råder kommunikasjonssjefen.

Varsom.no har også laget en liste med tips til privatpersoner for å forebygge flomskader. Sjekk ut rådene her:

Slik kan du forebygge og begrens skader

 • La vannet renne fritt: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materiale. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes de til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Hentet fra: Varsom.no